IFA برلین

در IFA برلین رونمایی شد؛

پنل دیواری که به موسیقی واکنش نشان می دهد

از سیستم روشنایی ماژولی رونمایی شده که کل دیوار را می پوشاند. هر پنل آن با لمس خاموش و روشن شده و نسبت به موسیقی واکنش نشان می دهد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار