RNA

عملکرد «آر ان ای» در کبد

دانشمندان با استفاده از مطالعات جدید و روش «آر ان‌ ای مداخله‌گر» به توسعه درمان بیماری کبد پرداختند.

شناسایی نورون های انسانی به‌وسیله پروتئین

در مطالعه‌ای جدید محققان برای اولین بار هم انواع RNAهایی که در نورون های انسانی احتمالا به‌وسیله پروتئین TDP-43 تنظیم می‌شوند را شناسایی کرده‌اند.

اشکال در ویرایش RNA مرتبط با اوتیسم

دانشمندان اعلام کردند که اشکال در ویرایش RNA با بیماری اوتیسم مرتبط است.

یک روش انتقالی برای وزیکول های خارج سلولی غنی از میکروRNA

روشی برای تولید انبوه وزیکول های خارج سلولی غنی از میکروRNAهای خاص، به منظور استفاده در طب بازساختی، به وسیله محققین انستیتو « ویک فارست » ایجاد شده است که فرایند تولید استانداردی را برای کاربرد بالینی و درمانی این وزیکول ها ارائه می دهد.

احتمال تولید قرص جوانی!

محققان دانشگاه کالیفرنیا معتقدند که با استفاده از قابلیت ناشناخته RNA امکان کشت مجدد سلول‌های بدن با سن معمولی وجود دارد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار