iPads

تبلت‌ها یا کتاب‌های درسی؛ کدام بهتر است؟

امروزه پیشرفت تکنولوژی بر هیچ شخصی پوشیده نیست و در برخی موارد کتاب‌های درسی جای خود را به تبلت‌ها داده‌اند در چنین شرایطی بحث‌های بسیاری در مورد مناسب بودن یا نبودن این وضع وجود دارد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار