• ملیحه آدینه

    خبرنگار و ویراستار باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران. ویراستار باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران. وی دارای مدرک کارشناسی ادبیات داستانی از دانشگاه تربیت معلم تهران است و از ۳ سال پیش با ایسکانیوز همکاری دارد. تعداد خبر 4975