• ملیحه آدینه

    دارای مدرک کارشناسی ادبیات داستانی از دانشگاه تربیت معلم تهران است و از سال 1396به عنوان ویراستار و چندی بعد از آن به عنوان خبرنگار فرهنگی ایسکانیوز فعالیت دارد. تعداد خبر 6268