• سپیده اشرفی

    دانشجوی کارشناس ارشد ارتباطات در دانشگاه سوره است. کار رسانه را از سال 84 آغاز کرده و از سال 86 به صورت تخصصی در بخش اقتصادی رسانه‌های مختلف نوشته است. در کنار کار خبر، فعالیت‌های مختلفی در زمینه ترجمه داشته و تاکنون 4 کتاب ترجمه از او به انتشار رسیده است. در طول این سال‌ها در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مختلفی فعالیت داشته و در حال حاضر دبیر اقتصادی ایسکانیوز است. تعداد خبر 1437