دین پاسخگوی پرسش های بنیادی انسان است

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) رجوع به دین و شریعت الهی را بهترین راهکار برای یافتن مقصد برتر و سرمنزل مقصود دانست.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز از واحد بوشهر، گفتمان علمی انقلاب اسلامی با موضوع «عصر نیاز به دین با نگاهی به آراء دکتر سروش» ویژه اعضاء هیأت علمی به میزبانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل ساجدی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در جلسه گفتمان علمی انقلاب اسلامی با موضوع «عصر نیاز به دین با نگاهی به آراء دکتر سروش» با بیان اینکه دین دارای معانی مختلفی در لغت و اصطلاح است، گفت: در معانی لغوی دین، بیشتر به مفاهیم کاربردی دین مانند جزاء و حسابرسی اشاره شده است در حالی که در بحث دین پژوهش، معانی لغوی کاربردی نداشته و بیشتر به تعاریف اصطلاحی آن توجه شده است.

ساجدی با بیان اینکه دین در «اصطلاح» از دو منظر دیدگاه دین پژوهان غربی و اندیشمندان اسلامی قابل بررسی است، اظهار کرد: دین در منظر دین پژوهان غربی در 3 دسته بندی بیان شده است.

حجت الاسلام ساجدی ادامه داد: دسته اول دین را با محوریت پروردگار متعال ارزش بندی می کنند، دسته دوم به تعاریف کاربردی دین توجه دارند و دسته سوم تعاریف شهود گرایانه دارند.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با ارائه تعاریفی از اندیشمندان اسلامی در خصوص دین عنوان کرد: در یک تعریف دین مجموعه عقاید، مقررات و روش های مخصوصی در زندگی است که صلاح دنیا را به گونه ای که سازگار با کمال اخروی باشد در بر می گیرد.

ساجدی افزود: در تعریف دیگر، دین اعتقاد به آفریننده برای جهان و دستورات علمی متناسب با عقاید است و یا دین، مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقررات برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه مباحث دین پژوهی در این گفتمان علمی در برگیرنده دین ادیان الهی است، اذعان کرد: دین ارائه دهنده 2 مجموعه گزاره توصیفی و هنجاری است.

وی تصریح کرد: گزاره توصیفی، خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، راه شناسی و فرجام شناسی را توصیف می کند و گزاره هنجاری، عقاید را در برمی گیرد.

حجت الاسلام ساجدی با بیان اینکه دین پاسخگوی پرسش های بنیادی انسان است، توضیح داد: انسان تغییرپذیر است و توقف ندارد و در راستای این تغییرپذیری و رسیدن به کمال و مقصد برتر باید جهت و سمت و سو داشته باشد و در این مسیر رجوع به دین، بهترین راهکار برای یافتن مقصد برتر و سرمنزل مقصود است.

وی با اشاره به اینکه راه انسان سازی متأثر از 2 شناخت استعدادهای درونی و شناخت امکانات بیرونی است، خاطرنشان کرد: دین کمک می کند تا این امکانات را بهتر شناخته و در مسیر کمال گرایی حرکت کرد.

این کارشناس مسائل دینی با طرح سوال این که چرا باید دین را پذیرفت و ادله ضرورت وحی چیست، گفت: انسان موجودی کمال پذیر است و میل به کمال نیازمند ابزار شناختی و روانی دارد. عقل، تجربه و وجدان در بعد بینشی و گرایشی کاستی هایی دارند و برای تکامل نیازمند مکمل هستند.

حجت الاسلام ساجدی با بیان اینکه ابهامات و اشکالاتی که سروش به دین وارد کرده در محورهای اصل دین، فهم دین، قلمرو دین و حقانیت وحی و دین است، توضیح داد: سروش با توضیح اینکه انسان، علم و تکنولوژی همواره در پیشرفت و تعالی است و به خودکفایی دست یافته، نظریه اش در باب استغنا محمود از دین را مطرح کرده است.

وی ادامه داد: سروش با بیان اینکه گوهر دین اخلاق است، تأکید بر این دارد که گوهر دین حائز اهمیت است و نه خود دین.

حجت الاسلام ساجدی با تأکید بر اینکه دین، لازمه موفقیت انسان است، اضافه کرد: با تمام پیشرفت ها، باز محدودیت هایی وجود دارد که نشان از نیاز انسان به وحی دارد و تنها به کمک وحی و دین حل می شود.

انتهای پیام /

کد خبر: 1045527