در بخش کرونای بیمارستان فرهیختگان چه می گذرد؟

در روزهای ملتهب مراکز درمانی در پی شیوع ویروس کرونا ، بیمارستان فرهیختگان نیز از ابتدا جزو مراکزی بود که به یاری مردم در امر درمان شتافت. خبرنگار #ایسکانیوز به این مرکز رفته است و با فرشتگان سلامت این بیمارستان گفت و گو کرده است.

کد خبر: 1065573