لایحه «شهر دوستدار سالمند» برگشت خورد

لایحه «شهر دوستدار سالمند» بعد از سه جلسه بررسی در صحن شورای شهر تهران، بازگشت خورد و رئیس شورا ادامه بررسی به آن را موجب ضربه به حیثیت شورا دانست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ بررسی لایحه «شهر دوستدار سالمند» که از دویست و هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران آغاز شده بود برای سومین جلسه متوالی در شورای شهر به منظور تصویب آئین نامه مصوبه ادامه یافت.

اعتراضان مکرر هاشمی به پیشنهادات

در این جلسه امینی نائب رئیس شورای شهر تهران با طرح یک پیشنهاد که به ایجاد زیرساخت‌های شهری هوشمند برای ارائه خدمات به سالمندان ارائه داد و گفت: این پیشنهاد در حقیقت ماده ۳ و ۴ را در برمیگیرد و هم اهداف را بیان کرده و هم آیتم‌های عملیاتی اهداف را که به شمول اجتماعی و احترام می‌پردازد و با ایجاد امکان مشورت با سالمندان برای ارائه خدمات از طریق سراهای محله، گنجاندن مسائل آموزشی در احترام به سالمند در تبلیغات شهروندی، فراهم کردن برنامه‌های عمومی برای تقویت پیوندهای بین النسلی، ایجاد سازمان‌های کاریابی برای سالمندان و حمایت از کارآفرینی و … می‌پردازد.

هاشمی در اعتراض به پیشنهادات امینی گفت: چطور می‌توان رای گیری کرد، باید مصادیقی که برای احترام به سالمندان است بگوییم. وی این حمایت‌ها را باعث ایجاد بار مالی برای شهرداری دانست.

امینی گفت: بخش قابل توجهی از این کارها جزو وظایف مدیریت شهری است.

هاشمی گفت: این بحث بار مالی دارد و قابل طرح نیست. امینی پاسخ داد: شما جوسازی می‌کنید. اما هاشمی تاکید کرد: افزایش بار مالی درست نیست.

امینی: ماست مالی و شعاری عمل کردن درست نیست

امینی گفت: اگر می‌خواهید شعاری و ماست مالی عمل کنید که درست نیست. وی کمک به توسعه مراکز نگه داری سالمندان را در جهت کاهش هزینه و اعطای تسهیلات ویژه برای مناسب سازی اماکن با توجه به محدودیت‌های سالمندان عنوان کرد و گفت: ارائه تسهیلات با کمک فنی به سالمندان برای تعمیر و نگه داری از مسکن از کمک‌های مورد نیاز است که بازهم مورد اعتراض هاشمی قرار گرفت.

مسجد جامعی با اشاره به اینکه ما باید بسیاری از ظرفیت‌های شهرمان را برای تکریم از سالمندان به کار بگیریم افزود: ولی اینکه بحث را از صورت شکلی خارج کنیم با سیاق شورا همخوان نیست.

خداکرمی در مخالفت با پیشنهاد امینی گفت: ایشان نه لایحه و نه آیین نامه شهر دوستدار سالمند را نخوانده‌اند و اگر دقت کنید احترام و تکریم صحبت شده اما درباره خدمات رفاهی صحبت شده اما مناسب سازی خانه با بهزیستی است و اداره سالمندی وزارت بهداشت هم وظیفه رسیدگی به سلامت سالمندان را دارد. و با کلیات پیشنهادات مخالفم.

امینی در تذکر آیین نامه‌ای خود گفت: اعضا می‌توانند درباره پیشنهادات موافق و مخالف صحبت کنند ولی حق اتهام زنی نداریم.

خلیل آبادی به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: این پیشنهادات کاربردی تر بود و با توسعه سرای سالمندان از روش‌های مختلف می‌توانیم کمک کنیم و مسائل بهداشتی را از طریق سرای محلات می‌توان پیگیری شود.

جوادی یگانه معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در اهداف این ماده دو هدف شمول اجتماعی و مشارکت عمومی اضافه شده آن‌را کمک کننده تر دانست.

امینی در رعایت شئونات اجتماعی سالمندان، حمایت خدمات بهداشتی و پزشکی، متناسب ساختن ساختمان‌ها به منظور تسهیل استفاده سالمندان و حمل و نقل و مسکن را اضافه کرد، این پیشنهاد با ۱۱ رای موافق تصویب شد.

توسعه مهدهای ترکیبی کودک و سالمند

خداکرمی در ادامه این جلسه برای ارتقا سطح کیفی سالمندان و پیشگیری از آلزایمر اظهار داشت: مراکز روزانه نگه داری سالمندان افزایش یابد و اگر مهد ترکیبی کودک و سالمند باشد براساس مستندات این طرح بسیار موثر بوده است.

وی افزود: به کمک بهزیستی و سایر نهادها می‌توان مهدهای ترکیبی کودک و سالمند را توسعه دهیم.

هاشمی گفت: این مهدها همیشگی نیست نه اینکه صبح تا شب سالمندان با کودکان باشند.

نژاد بهرام به عنوان موافق گفت: شهرداری تهران مشابه این کار را در سرای تجربه امتحان کرده و نتایج خوبی گرفته و قرار بود در هر منطقه‌ای سرا یا خانه تجربه را ایجاد کنیم که کرونا باعث ایجاد محدودیت شد.

وی افزود: در گذشته این نیاز سالمندان توسط خانه‌های گسترده تامین می‌شد و به دلیل توسعه خانه‌های هسته‌ای انتقال تجربه از این طریق ممکن نیست و گسترش و ایجاد مهدکودک‌های مشترک یک فرصت برای انتقال تجربه باشد و برای رفع نیازهای احساسی و عاطفی کودک است.

فخاری این مدل ترکیبی را این‌طور عنوان کرد که این مراکز روزانه براساس نظریه رشد گستره عمر است که بر طبق آن در دوره سالمندی هم افراد فرصت یادگیری متقابل دارند و براین اساس مراکزی در کشورهای دنیا راه اندازی شد.

وی افزود: نظر کمیسیون موافق این پیشنهاد است و این روش به روزترین مرکز دنیاست.

هاشمی: اگر تشکیل مهدهای ترکیبی تصویب شود به ما می‌ خندند

هاشمی با این طرح مخالفت کرد و گفت: اگر این پیشنهاد تصویب شود به ما می‌خندند.

فخاری گفت: این مهد تمام وقت نیست اینها مراکز شهری برای تجربه‌های مشترک است و برنامه‌ها در محدوده حوصله سنی افراد می گنجد.

نظری به نحوه اداره جلسه به هیات رئیسه اعتراض کرد.

هاشمی این لایحه بند بندش تغییر کرده و باید به کمیسیون بازگردد شما در کمیسیون کم کاری کرده‌اید. هرچه به ذهنتان می‌رسد می‌نویسید. اگر فردا همه سالمندان بگویند خانه ما تعمیر و نگه داری می‌خواهند چه می‌شود.

نظری گفت: پیشنهادات اعضا در صحن طبق آیین نامه ممکن است.

هاشمی پاسخ داد: چرا هر چه به ذهنتان می‌رسد پیشنهاد می‌دهید، ادامه این موضوع دیگر از توان من خارج است.

نظری ابراز داشت: گاهی شما با مخالفت‌هایتان موضوع را به حاشیه می‌برید. نگفتند که همه مهدها این‌جور باشند.

هاشمی پاسخ داد: به عنوان رئیس اگر ببینم موضوعات لایحه غیر موضوع است می‌توانم ورود پیدا کنم، این لایحه حیثیت ما را به مخاطره انداخته است.

با اعتراض وی در نهایت کفایت مذاکرات و بازگشت به کمیسیون به رای گذاشته شد.

رسولی با اشاره به اینکه وظیفه هئیت رئیسه اداره صحن است گفت: به نظرم لایحه از شاکله اصلی خارج شده و با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می‌کنم این لایحه تلفیق شده بازگردد.

نظری باد اشاره به اینکه این لایحه کمیسیون مشترک بوده برخی پیشنهادات امکان طرح نداشته و برخی کمیسیون‌ها رای نیاورده و حق مطرح کردن در صحن را داشته است. افزود: از ۲۰ پیشنهاد ۱۶ مورد مطرح شده و عمده بحث‌ها انجام شده در حالی که دو جلسه درباره این موضوع صحبت شده و این لایحه از دوره قبل شورا مانده است دیگر به صلاح نیست به کمیسیون بازگردد.

بارمالی ۱۰۰۰ میلیاردی لایحه دوستدار سالمند

آروین گفت: این لایحه چند مشکل داشته و ارجاع آن با وجود بار مالی هزار میلیاردی به کمیسیون تخصصی بازگشت نداده شده است. برای همه محرز شده است که این طرح که برای شورای چهارم است و موضوع بودجه را در پیش داریم و ۲ جلسه برای این لایحه وقت گذاشته شده و بازگشت به کمیسیون مشترک بودجه، سلامت و فرهنگی دیگر در صحن برای آن وقت نگذاریم.

سالاری تاکید کرد: اگر پیشنهادات کمی مانده است بهتر است این لایحه تمام شود.

امینی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این لایحه در ۳ جلسه مطرح است نه دو جلسه، ابتدای کار برخی دوستان نظرشان این بوده که چون این لایحه مربوط به دوره گذشته است و سیاستهای مدیریت شهری جدید در آن لحاظ نشده بود برگشت داده شود حالا بعد از ۳ جلسه برخی دوستان از برگشت به کمسیون مخالفت کردند. بهتر است روند آن ادامه یابد.

میرلوحی با تایید سخنان امینی گفت: هنوز پس از ۳ جلسه ۱۰ پیشنهاد است و عملاً به اندازه بودجه برای یک لایحه وقت گذاشتیم آن‌هم برای لایحه پر از تناقض است.

وی ادامه داد: این لایحه از همه حیث تعارض دارد و از نظر منابع و تحقق پذیری شرایط مساعدی ندارد. و باید به کمیسیون‌ها مربوطه بازگردد.

در نهایت پیشنهاد بازگشت به کمیسیون این لایحه به رای گذاشته شد و با ۲۰ موافق رای آورد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1089495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 0 =