سیاست خارجی دولت رئیسی عزتمندانه و تهاجمی است

دکتر منوچهر متکی در توصیف سیاست خارجی دولت آیت الله رئیسی، آن را مبتنی بر تعامل با جهان خواند و افزود این تعامل عزتمدارانه، مبتنی بر کرامت ملت ایران، ضد سلطه، مبتکرانه و در مقابل زیاده‌خواهان صحنه بین المللی، تهاجمی است.

کد خبر: 1105907

برچسب‌ها