اقدامات بهداشتی هنگام شرکت در مهمانی و تجمع‌ها

با توجه به شیوع ویروس کرونا، هنگام شرکت در مهمانی و تجمع‌های ضروری به برخی نکات بهداشتی باید توجه کرد.

کد خبر: 1108271

برچسب‌ها