نوع پوشش در محیط آموزشی تاثیری در یادگیری دارد؟

برشی از برنامه «چراغ» شبکه چهارم سیما و نظرات مردم درباره پوشش در محیط آموزشی و تاثیر آن در یادگیری.

کد خبر: 1108559

برچسب‌ها