اسامی معرفی‌شدگان رشته‌های دارای شرایط خاص کنکور ارشد اعلام شد

اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت در آن دسته از کد رشته‌های امتحانی دارای شرایط خاص و بورسیه به همراه برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته‌های آزمون کارشناسی ارشد 1400 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت در آن دسته از کد رشته‌های امتحانی دارای شرایط خاص و بورسیه به همراه برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته‌های آزمون کارشناسی ارشد 1400 اعلام شد.

معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص و یا بورسیه در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 باید براساس برنامه‌زمانی مشخص شده مربوط به کدرشته محل مربوطه، برای مصاحبه، آزمون اختصاصی، آزمون تشریحی، آزمون پروژه و سایر مراحل گزینش مورد لزوم به نشانی مشخص شده مراجعه کنند. عدم مراجعه برای شرکت در مراحل فوق، به منزله انصراف متقاضی از گزینش در کدرشته محل یا رشته محل‌های انتخابی مربوط تلقی می‌شود و فرصت دیگری برای انجام مراحل مذکور وجود نخواهد داشت.

 معرفی شدگان لازم است از سه شنبه 23 شهریور برای اطلاع از مدارک مورد نیاز، زمان و محل مصاحبه به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه مورد نظر (طبق مندرجات جدول ذیل) مراجعه تا چنانچه تغییری در برنامه زمانی مصاحبه به‌عمل آمده باشد، از آن مطلع شوند.   

 آن دسته از متقاضیانی که باتوجه به اولویت کدرشته محل های انتخابی شانس قبولی در رشته‌های انتخابی قبل از کدرشته های شرایط خاص و بورسیه (کدرشته های موضوع این اطلاعیه) را داشته‌اند و یا حداقل نمره علمی لازم برای معرفی جهت مصاحبه این رشته ها را نداشته اند در فهرست معرفی شدگان چند برابر قرار نگرفته‌اند. این متقاضیان در صورت هر گونه سوال پس از اعلام نتایج نهایی و با توجه به کارنامه کدرشته محل‌های انتخابی می‌توانند با این سازمان مکاتبه کنند.

 برنامه زمانی شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته‌های دارای شرایط خاص و یا بورسیه

متقاضیانی که اسامی آنان در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به عنوان معرفی شده یک و یا دو کد رشته محل دارای شرایط خاص و یا بورسیه از رشته های امتحانی مربوط درج شده، لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه‌های راهنمای شماره یک و 2 آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400، مفاد شرایط و ضوابط اختصاصی کدرشته محلهای دارای شرایط خاص و بورسیه (مندرج در صفحه 476 الی 511 دفترچه راهنمای شماره 2 درج شده است) و این اطلاعیه، در موعد مقرر برای انجام مصاحبه، آزمون اختصاصی و یا سایر مراحل گزینش به محل مربوطه مراجعه کنند، در غیر اینصورت در مرحله نهایی در کدرشته محل انتخابی مربوط، گزینش نخواهند شد.

متقاضیان علاوه بر دارا بودن شرایط بند فوق لازم است شرایط و ضوابط اختصاصی موسسه دارای شرایط خاص و یا دستگاه اجرایی بورس دهنده را نیز دارا باشند.

معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت می بایست جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت‌نام، مدارک مورد نیاز، زمان و مراحل مصاحبه به شرح جدول ذیل به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا موسسه مربوطه مراجعه کنند.

به هنگام گزینش نهایی در هر کدرشته محل اعلام شده در این اطلاعیه، متقاضیانی شرکت داده خواهند شد که نتیجه مصاحبه، آزمون اختصاصی و سایر مراحل گزینش آنان توسط مراجع مربوطه تایید شده باشد.

پس از انقضای مهلت مقرر برای شرکت در مصاحبه و یا آزمون اختصاصی، هیچ تقاضایی قابل پذیرش ناست. به همین منظور به متقاضیان تاکید می شود که در مهلت مقرر تعیین شده به محل مربوطه مراجعه کنند. 

نام دانشگاه و آدرس درگاه و شماره تلفن برای انجام مراحل مصاحبه

نام دانشگاه

آدرس سایت

شماره تلفن

پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

www.ri-khomeini.ac.ir

021-5108580

پژوهشکده مطالعات واژه گزینی – تهران

http:www.apll.ir

021-88642458

021-88642465

دانشکده آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه قم

www.smc.ac.ir

025-31125149

دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدا – وابسته به جامعه الزهرا (س)

www.Hu.jz.ac.ir

025-32925104

دانشکده غیرانتفاعی رفاه – تهران

www.refah.ac.ir

021-35074338

دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

www.dafoosaja.ac.ir

021-66461992

دانشگاه اصفهان

https://ui.ac.ir

031-37932125

دانشگاه افسری امام علی(ع) – نزاجا

http://imamaliuniv.aja.ir

021-61048404

021-66955040

دانشگاه غیرانتفاعی باقر العلوم(ع) قم

www.bou.ac.ir

32136628-025

دانشگاه تهران

دانشکده مطالعات جهان (تمامی انتخاب رشته کنندگان کدر شته محلهای کدرشته امتحانی 1131 دانشگاه تهران)

دانشکده مدیریت

پردیس دانشکده های فنی دانشکده مکانیک

https://ut.ac.ir/

https://fws.ut.ac.ir

021-61119268

Https://management.ut.ac.ir

021-61117750

021-88631174

https://me.ut.ac.ir

021-61115208

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

www.ihu.ac.ir

74188225-021

74188198-021

دانشگاه شاهد

www.shahed.ac.ir

021-51215093-94

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

www.iribu.ac.ir

22168538-021

22168643

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

www.kntu.ac.ir

021-84064172

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

www.mut.ac.ir

021-22945141-6 داخلی 38650

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

www.atu.ac.ir

021-22223001-4

دانشگاه علوم انتظامی امین

http://apu.ac.ir

021-48931285

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

www.aja.ir

011-52353091

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری

www.ujsas.ac.ir

66707021-021 داخلی 313 و 263

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

www.ssau.ac.ir

021-64032031

دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق(ع) – واحد برادران

www.isuw.ac.ir

021-88094001-5 داخلی 340

دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق(ع) – واحد خواهران

www.isu.ac.ir

021-22094901 داخلی 468

دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران

www.khatam.ac.ir

021-89174094

021-89174148

02189174197

دانشگاه غیرانتفاعی شهید مطهری

www.golestan.motahari.ac.ir

www.motahari.ac.ir

9-33566166-021

دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.um.ir

051-38804679

دانشگاه یزد

www.yazd.ac.ir

035-31232858

035-31233790

برای رشته‌های دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی  اسامی چند برابر ظرفیت در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اعلام نخواهد شد. زمان برگزاری مصاحبه و سایر موارد به طریق مقتضی توسط دانشگاه مذکور به اطلاع متقاضیان ذینفع خواهد رسید.

اسامی معرفی شدگان کد رشته‌های امتحانی 1154، 1155 و 1157 دانشگاه جامع امام حسین(ع) در این مرحله اعلام نگردیده است و متقاضیان باید موضوع را از طریق دانشگاه مذکور پیگیری کنند.  

اسامی معرفی شدگان کد رشته‌ امتحانی 1149 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مرحله درج نگردیده است و متقاضیان باید موضوع را از طریق دانشکده پیگیری کنند.

 آزمون پروژه عملی کدرشته‌های امتحانی 1350، 1351، 1352، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364

پروژه عملی این کدرشته‌های امتحانی 1350، 1351، 1352، 1357، 1358، 1362 و 1364 در صبح چهارشنبه 31 شهریور، صبح و بعدازظهر پنج‌شنبه و جمعه اول و دوم مهر منحصراً در شهر تهران برای آن دسته از متقاضیان که براساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب دوره‌های روزانه و نوبت دوم (شبانه) هستند و حداقل یکی از کدرشته محلهای رشته‌های تحصیلی پروژه‌دار را نیز انتخاب کرده ‌(منحصراً دوره‌های روزانه و نوبت دوم (شبانه)) و هزینه برگزاری آزمون تشریحی و یا عملی خود را هم‌زمان با تکمیل فرم انتخاب رشته پرداخت کرده‌اند، بر اساس جدول ذیل برگزار خواهد شد. برای آن دسته از متقاضیانی که مجاز به شرکت در آزمون دو پروژه می‌باشند، دو کارت ورود به جلسه به صورت جداگانه قابل دریافت است. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. آدرس حوزه برگزاری آزمون بر روی پرینت کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. راهنمای شرکت در آزمون و کارت ورود به جلسه آزمون از دوشنبه 29 شهریور از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قابل مشاهده و پرینت است.

باتوجه به اینکه در کدرشته امتحانی 1352 (مجموعه معماری) چهار پروژه عملی و یا تشریحی برگزار می‌شود به همین منظور برای آن دسته از متقاضیان هر یک از کدرشته امتحانی مذکور، در صورت پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی هر یک از پروژه‌های مربوطه یک کارت ورود به جلسه آزمون جداگانه در نظر گرفته شده است، که لازم است، با توجه به کدرشته‌محلهای انتخابی بابت هر یک از پروژه‌های مربوط نسبت به پرینت کارت پروژه مربوط اقدام کنند.

جدول کدرشته محلهای امتحانی دارای پروژه آزمون عملی و زمان برگزاری، تاریخ پرینت کارت و مدت زمان برگزاری پروژه یا آزمون عملی

نام درس/ رشته امتحانی

کدرشته امتحانی

زمان پاسخگویی

تاریخ پرینت کارت ورود به جلسه

تاریخ برگزاری آزمون

اسکیس معماری منظر

1352

240 دقیقه

1400/06/29

عصر چهارشنبه 1400/06/31

نقاشی

1358

240 دقیقه

1400/06/29

عصر چهارشنبه 1400/06/31

مطالعات فرهنگ و معماری ایران

1352

180 دقیقه

1400/06/29

صبح پنجشنبه 01/07/1400

تجزیه و تحلیل نمایشنامه

1357

180 دقیقه

1400/06/29

صبح پنجشنبه 01/07/1400

ارتباط تصویری

1358

240 دقیقه

1400/06/29

صبح پنجشنبه 01/07/1400

طراحی پارچه و لباس

1364

240 دقیقه

1400/06/29

صبح پنجشنبه 01/07/1400

اسکیس معماری داخلی

1352

240 دقیقه

1400/06/29

عصر پنجشنبه 01/07/1400

نمایشنامه نویسی

1357

180 دقیقه

1400/06/29

عصر پنجشنبه 01/07/1400

تصویر متحرک (انیمیشن)

1358

240 دقیقه

1400/06/29

عصر پنجشنبه 01/07/1400

اسکیس معماری

1352

240 دقیقه

1400/06/29

صبح جمعه 02/07/1400

تصویر سازی

1358

240 دقیقه

1400/06/29

صبح جمعه 02/07/1400

مجموعه ‌برنامه‌ریزی‌شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری

1350

180 دقیقه

1400/06/29

عصر جمعه 02/07/1400

اسکیس‌طراحی شهری

1351

180 دقیقه

1400/06/29

عصر جمعه 02/07/1400

طراحی صنعتی

1362

240 دقیقه

1400/06/29

عصر جمعه 02/07/1400

متقاضیانی که در پرینت کارت شرکت در آزمون با مشکل مواجه شوند و یا اشکالی در مندرجات کارت خود مشاهده کنند لازم است در سه‌شنبه 30 شهریور از ساعت 8:30 الی 12:00 و 14:00 الی 18:00 برای پیگیری به باجه رفع نقص کارت به آدرس: تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی، به سمت میدان انقلاب، بن بست شاهرود، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه کنند.

منابع آزمون تشریحی درس تجزیه و تحلیل نمایشنامه رشته کارگردانی نمایش از کد رشته امتحانی 1357

1-آهسته با گل­ سرخ (اکبر رادی) 2 - زنان تروا (ژان پل سارتر) 3- زنان تروا (اوریپید) 4-رقص روی لیوان­ها
(امیررضا کوهستانی) 5-کاسپار (پیتر هاندکه) 6-آتش­سوزی­ ها (وجدی معود) 7-سیاوش­ خوانی(بهرام بیضائی)
8-کوهولین (ویلیام باتلر ییتز) 9-سیاوش(شاهنامه فردوسی) 10- رستم­ و سهراب (شاهنامه فردوسی)

لازم به ذکراست متقاضیان موظفند تمامی کتب معرفی شده را مطالعه کنند.

نمایش عروسکی کد 1356 است

مصاحبه و آزمون پروژه عملی نمایش عروسکی مطابق جدول ذیل پنجشنبه 8 مهر به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، جنب باشگاه دانشجویان، تالار مولوی برگزار می‌شود. متقاضیان لازم است برای تعیین نوبت مصاحبه قبل از ساعت 8:00 صبح (از ساعت 7:30) با همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه عکسدار و نیز پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون ارشد 1400 در محل آزمون حضور داشته باشند.

جدول زمانبندی مراجعه برای آزمون عملی نمایش عروسکی

زمان مراجعه

روز

تاریخ

حرف اول نام خانوادگی

پنجشنبه

08/07/1400

همه متقاضیان (زن و مرد)

متقاضیانی که نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی اقدام کرده‌اند، لازم است برای پرینت کارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذکور از سه‌شنبه 6 مهر ماه به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

متقاضیانی که در پرینت کارت شرکت در آزمون با مشکل مواجه شوند و یا اشکالی در مندرجات کارت خود مشاهده کنند لازم است در پنجشنبه 8 مهر از ساعت 8:30 صبح روز برگزاری برای پیگیری به باجه رفع نقص کارت به آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر جنب باشگاه دانشجویان، تالار مولوی مراجعه کنند.

همراه داشتن و ارائه اسناد و مدارک مربوط به سوابق عروسکی (مانند بروشور، پوستر یا عکس) و دیگر فعالیت‌های تئاتری اعم از آموزشی، پژوهشی و هنری. ب) ارائه تحلیل نمایشنامه‌هایی که از طریق این سازمان معرفی شده است.

شیوه امتحانی نمایش عروسکی

متقاضیان رشته نمایش عروسکی لازم است 5 عنوان نمایشنامه های ذیل را مطالعه و تحلیل کنند

عناوین نمایشنامه­­ ها طاعون (آلبر کامو)، دون کریستوبال (فدریکو گارسیا لورکا ـ از مجموعه نمایش­نامه پنج نمایش­­نامه عروسکی)، طوفان (ویلیام شکسپیر)، سرگرمی ساز(جان آزبرن)، سلطان مار (بهرام بیضائی) است.

 متقاضیان باید در زمان آزمون سوابق کاری مرتبط خود را همراه داشته باشند. تحلیل کل آثار اعلام شده باید توسط متقاضی آماده شود. یکی از آثار را بصورت انفرادی آماده نماید (تمامی امور اجرایی توسط متقاضی باید انجام شود). اثر انتخابی باید حداکثر در 10 دقیقه اجرا شود. اجرا می­تواند برداشتی کلی از نمایشنامه یا بخشی از آن باشد. آوردن وسایل مورد نیاز به عهده متقاضی است.

رشته بازیگری از مجموعه امتحانی کد 1357

مصاحبه و آزمون پروژه عملی بازیگری از کدرشته امتحانی 1357 مطابق جدول ذیل در روزهای 7 تا 10 مهر به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، جنب باشگاه دانشجویان، تالار مولوی برگزار می‌شود.

متقاضیان لازم است برای تعیین نوبت مصاحبه از ساعت 7:30 صبح طبق جدول ذیل با همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه عکسدار و نیز پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون ارشد 1400 در محل آزمون حضور داشته باشند.

جدول زمانبندی مراجعه برای آزمون عملی بازیگری (خواهران)

زمان مراجعه

روز

تاریخ

حرف اول نام خانوادگی

چهارشنبه

07/07/1400

از حرف «الف» تا حرف «ص»

پنجشنبه

08/07/1400

از حرف «د» تا حرف «ی»

جدول زمانبندی مراجعه برای آزمون عملی بازیگری (برادران)

زمان مراجعه

روز

تاریخ

حرف اول نام خانوادگی

جمعه

09/07/1400

از حرف «الف» تا حرف «ص»

شنبه

10/07/1400

از حرف«ع» تا حرف «ی»

متقاضیانی که نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی اقدام کرده‌اند، لازم است برای پرینت کارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذکور از دوشنبه 5 مهر به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

از جمله شرایط متقاضیان هنگام آزمون می‌توان به همراه داشتن و ارائه اسناد و مدارک مربوط به سوابق بازیگری (مانند بروشور، پوستر یا عکس) و دیگر فعالیت‌های تئاتری اعم از آموزشی، پژوهشی و هنری و آمادگی برای اجرای یک قطعه نمایش به صورت بداهه اشاره کرد اجرای یک قطعه منتخب که پیشتر به آگاهی متقاضی رسیده ‌است. خانم‌ها می‌بایست تک‌گویی «ویولا» از نمایشنامه «شب دوازدهم» اثر «ویلیام شکسپیر» ترجمه « علاالدین پازارگادی»، اجرا و بازی کنند (مطابق متن ذیل) و آقایان لازم است تک‌گویی شخصیت «جیم» از نمایشنامه «باغ وحش شیشه­ای» اثر «تنسی ویلیامز» ترجمه «حمید سمندریان » را اجرا و بازی کنند (مطابق متن ذیل).

متن نمایشی مربوط به آزمون عملی کارشناسی ارشد رشته بازیگری

نقش خانم‌ها

«ویولا» نمایشنامه‌ی «شب دوازدهم»

نوشته‌ی: ویلیام شکسپیر ـ ترجمه علاءالدین پازارگادی ـ نشر سروش

نقش آقایان

«جیم» از نمایشنامه‌ی «باغ وحش شیشه­ ای»

نوشته‌ی: تنسی ولیامز ـ ترجمه حمید سمندریان ـ نشر قطره

ویولا:

( با خود) من انگشتری به اوندادم؛ مقصود این خانم چیست؟ خدا نکند که ظاهر من او را مجذوب کرده باشد! او به دقت مرا نگریست به طوری‌که چشمانش قدرت تکلم را از او ربود. از روی پریشان حواسی با لکنت زبان سخن می‌گفت. بدون شک دلباخته‌ی من شده و همین دلباختگی این روش حیله‌آمیز را به او آموخته که به وسیله‌ی گماشته‌ی گستاخش مرا نزد خود بخواند. این انگشتری متعلق به ارباب من نیست. او چیزی برایش نفرستاد. مرد دلخواه او منم و اگر چنین باشد، و تصور می‌کنم همینطور هم باشد، بیچاره دختر! بهتر است دلباخته‌ی یک رویا و خیال شود. ای لباس مبدل، معلوم است که تو گنهکاری که دشمن مکار به وسیله‌ی تو مقاصد خویش را عملی می‌سازد. چقدر برای کسانی که خوبرو و حیله‌گرند آسان است که نقش و اثر خود را بر روی قلب تاثیرپذیر زنان بگذارند! افسوس که مسبب آن ضعف اخلاقی ما است، نه خودمان! چون همان‌طور که ساخته شده‌ایم همان‌طور باقی می‌مانیم. این کار سرانجام به کجا خواهد کشید؟ اربابم دلباخته‌ی اوست و من تیره‌بخت هم به همان میزان دیوانه‌وار دلباخته‌ی آن مردم. به نظر می‌رسد که او به اشتباه مرا برای عشق‌ورزی برگزیده. سرانجام این وضع چیست؟ تا آنجا که من مردم امیدی به جلب عشق اربابم ندارم، و از آنجا که زنم چه آه و ناله‌های بیهوده‌ای که الیویای بدبخت باید به خاطر من بکشد. ای زمانه، تو هستی که باید این گره را باز کنی نه من؛ این گره کور به دست من باز شدنی نیست. ( خارج می‌شود )

جیم:

بذارین بهتون بگم که به عقیده من شما چی کم دارین. می‌دونین عقده‌ی حقارت یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم خودشو، کمتر از اون چیزی که هست بدونه، من این نقص رو خوب می‌شناسم خودم یه موقع به اون مبتلا بودم.

البته این حالت توی من، به این شدت که توی شما هست، نبود، من هم تا وقتی که شروع به یاد گرفتن فن سخنرانی کردم این حس رنجم می‌داد. صدای من تربیت شد و در ضمن فهمیدم که توی رشته‌ی علوم یه استعدادی دارم. قبل از اون اصلاً فکر نمی‌کردم که استعداد من توی هیچ زمینه‌ای بالاتر از حد معمولی و متوسط باشه. ولی حالا با وجودی که درسشو چندان مرتب و حسابی‌ام نخوندم، یکی از رفقام میگه که من روحیه‌ی مردمو حتی بهتر از دکترایی که شغلشون اینه می‌تونم تجزیه و تحلیل کنم. من ادعا نمی‌کنم که حرف رفیقم صد در صد درسته، ولی می‌تونم وضع روحی افراد رو کاملاً حس کنم. اینم مربوط به حس کنجکاوی و دقته. (آدامس را از دهانش بیرون می‌آورد.) معذرت می‌خوام لورا، وقتی شیرینی آدامس تموم میشه اونو از دهنم بیرون می‌آرم، می‌پیچم لای این کاغذه. ( آدامس را لای کاغذ روزنامه‌ای که زیر شمعدانی پهن کرده می‌پیچد.) می‌دونم وقتی به کف کفش می‌چسبه چقدر آدمو ناراحت می‌کنه. به عقیده‌ی من بزرگترین علت رنج و ناراحتی شما اینه که به خودتون خیلی کم اعتماد دارید. به حد کافی به خودتون ایمان ندارین. من این حقیقتو از روی یه کم دقتی که روی شما کردم، فهمیدم. مثلاً شما فکر می‌کردین که... توی مدرسه پاتون زیاد سر و صدا می‌کرده، شما می‌گین که حتی می‌ترسیدین وارد کلاس بشین. حالا خودتون متوجه می‌شین که عاقبتش چی بوده و شما با خودتون چی کار کردین. شما مدرسه رو ول کردین، از تعلیم و تربیت خودتون دست کشیدین، فقط به خاطر اینکه پاتون یه کم صدا می‌کرده. شما فقط یه نقص کوچیک جسمی دارین که مردم خیلی کم متوجه اون میشن، منتها شما اونو هزار مرتبه تو مغز خودتون بزرگ کردین، می‌دونین من چه راهنمایی‌ای می‌تونم به شما بکنم؟ فکر کنین که شما توی یه مورد بهتر و بزرگ‌تر از دیگرون هستین.

مجموعه رشته‌ موسیقی کد 1360 

باتوجه به اینکه در کدرشته امتحانی 1360(مجموعه موسیقی) چهار پروژه عملی و یا تشریحی برگزار می‌شود، به همین منظور برای آن دسته از متقاضیان هر یک از کدرشته امتحانی مذکور، در صورت پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی هر یک از پروژه‌های مربوطه یک کارت ورود به جلسه آزمون جداگانه در نظر گرفته شده است، که لازم است، با توجه به کدرشته‌محلهای انتخابی بابت هر یک از پروژه‌های مربوط نسبت به پرینت کارت پروژه مربوط اقدام کنند.

رنامه زمانی انجام آزمون مرحله دوم کد رشته امتحانی 1360 (مجموعه هنرهای موسیقی) به شرح ذیل است:

نوازندگی موسیقی جهانی پنجشنبه 25 شهریور متقاضیان مرد (الف تا ق) و جمعه 26 شهریور متقاضیان مرد (ک تا ی) و همه متقاضیان زن.

 آزمون تشریحی آهنگسازی برای همه متقاضیان مرد و زن شنبه 1 (شروع آزمون تشریحی ساعت 8 صبح) است. آزمون عملی برای متقاضیان مرد(الف تا ص) بعد از آزمون تشریحی همان روز شنبه 27 شهریور و متقاضیان مرد (ض تا ی) و همه متقاضیان زن یکشنبه 28 شهریور.

نوازندگی موسیقی ایرانی متقاضیان مرد (الف تا ک) دوشنبه 29 شهریور و متقاضیان مرد (ل تا ی) سه شنبه 30 شهریور همه متقاضیان زن سه شنبه 30 شهریور

موسیقی شناسی:متقاضیان مرد (الف تا ف) دوشنبه 29 شهریور و متقاضیان آقا (ق تا ی) سه شنبه 30 شهریور – همه متقاضیان زن سه شنبه 30 شهریور

 متقاضیان لازم است در روزهای مقرر جهت تعیین نوبت آزمونها از ساعت 7:30 صبح در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.

مکان برگزاری آزمون مرحله دوم (عملی) مجموعه موسیقی (کد 1360) دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر - به آدرس: تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از چهارراه ولیعصر – روبروی خیابان بزرگمهر – دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر است.

- متقاضیانیکه نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی اقدام کرده‌اند، لازم است برای پرینت کارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذکور از عصر روز سه‌شنبه 1400/06/30 به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه کنند. (متقاضیانی که برای هر یک از گرایشهای انتخابی مورد نظر نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی اقدام کرده‌اند می‌بایست برای شرکت در مرحله دوم آزمون عملی نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه در مرحله مربوط در آزمون اقدام کنند). برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

متقاضیانی که در پرینت کارت شرکت در آزمون با مشکل مواجه شوند و یا اشکالی در مندرجات کارت خود مشاهده کنند لازم است در همان روز برگزاری آزمون از ساعت 8:30 صبح برای پیگیری به باجه رفع نقص کارت دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر - به آدرس: تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از چهارراه ولیعصر – روبروی خیابان بزرگمهر – دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر مراجعه کنند.

شیوه امتحانی مجموعه موسیقی ( کد 1360)

1- آزمون سرایش و شنوایی:

برای متقاضیان رشته موسیقی ایرانی  سرایش شامل خواندن ملودی در گام‎های ماژور، خواندن ملودی در گام‎های مینور یا مدهای ایرانی، شنوای شامل تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک و ریتم خوانی(ساده و ترکیبی) است.

برای متقاضیان رشته موسیقی جهانی سرایش شامل خواندن ملودی در گام­های ماژور و مینور، شنوایی شامل تک صدایی (ملودی تنال)، دو صدایی (تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک) و ریتم خوانی (ساده و ترکیبی) است.

برای متقاضیان رشته آهنگسازی سرایش شامل خواندن ملودی در گام‏های ماژور و مینور، شنوایی شامل تک صدایی (ملودی تنال)، دو صدایی (تشخیص فواصل هارمونیک و ملودیک)، آکوردشناسی سه صدایی و پیانوی عمومی شامل اجرای یک قطعه از دوره کلاسیک یا رومانتیک است.

برای متقاضیان رشته موسیقی‌‎شناسی سرایش شاملخواندن ریتم‎های ساده و ترکیبی، شنوایی شامل تشخیص فواصل ملودیک است.

آزمون تخصصی برای متقاضیان رشته موسیقی ایرانی شامل ساز تخصصی سازهای تار، سه‎تار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، عود، قیچک، آشنایی با اجرای کل ردیف دستگاهی ایران(یکی از ردیف های میرزا عبدالله، میرزا حسین قلی، علی اکبر شهنازی، ابوالحسن صبا و عبدالله خان دوامی)، انتخاب دو دستگاه و دو آواز توسط متقاضی، قطعه نوازی (اجرای حداقل سه قطعه بدون کلام از مجموعه موسیقی معتبر ایران)، بداهه نوازی با متر آزاد و جواب آواز است.

برای متقاضیان رشته موسیقی جهانی ساز تخصصی شامل سازی از خانواده‎های بادی چوبی، بادی برنجی، زهی، پیانو، گیتار و هارپ است اجرای سه قطعه از چهار دوره باروک، کلاسیک، رمانتیک و معاصر ، بدیهی است یکی از چهاردوره‌ها بطور کامل اجرا شود. متقاضیان غیر ساز پیانو ، گیتار و هارپ موظفند رپرتوار خود را با همراهی ساز پیانو اجرا کنند. دشیفراژ شامل اجرای یک قطعه از روی نت با انتخاب هیئت داوران برای متقاضیان نوازندگی پیانو، هارپ و گیتار ضروری است.

متقاضیان ملزم به اجرای رپرتوار تعیین شده بدون استفاده از نت قطعات می­باشند. (توجه شود اجرای از روی نت قابل قبول داوران نخواهد بود.)

متقاضیان رشته آهنگسازی در آزمون کتبی باید  نوشتن قطعاتی در بافت‌های مونوفونیک، هموفونیک، پلی فونیک در فرم‌های دو و سه بخشی، روندو، تم و واریاسیون و تنظیم برای ارکستر سمفونیک یا آنسامبل تعیین شده توسط ممتحنین (هیئت داوران) اقدام کنندو همپنین لازم است متقاضیان یک تم و سه واریاسیون به سبک دلخواه برای پیانو نوشته و در روز آزمون اجرا کنند.

متقاضیان رشته موسیقی شناسی باید در مصاحبه‏علمی، ارائه مقاله، سوابق تحصیلی، درک مطلب زبان و آزمون اجرای موسیقی (آشنایی با آواز یا یکی از سازهای موسیقی ایرانی، جهانی یا محلی) شرکت کنند.

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می­توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت کنند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می­شود. متقاضیان می­توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضیان درصورت لزوم می‌توانند سئوال یا سئوالات خود را از با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره ‌تلفن‌ 42163-021 در میان بگذارند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1110885

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 13 =