متولی سامانه مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده مشخص شد

جرای طرح ساماندهی پیامک‌های ارزش افزوده و تبلیغاتی، با ارسال پیامکی به مشترکان موبایل توسط نهاد ناظر بر حوزه ارتباطات کشور پذیرفته شد.

به گزارش ایسکانیوز، حدود دو هفته گذشته اعلام شد که به واسطه حفظ حقوق مشترکان موبایل و با الزام رگولاتوری، روش‌های ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتورها تغییر کرد.

تدوین این شرایط به جهت افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی اعلام شده از سوی مردم به رگولاتوری اعلام شد.

هر چند پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی سال‌هاست گریبان مردم را گرفته و صدای مشترکان مظلوم به هیچ جا نمی‌رسد اما ظاهرا قرار است این سامانه جدید به دادخواهی از حقوق مردم بپردازد؛ البته این سامانه ظاهرا به صورت کامل راه‌اندازی نشده زیرا مردم باگ‌های بسیاری را نیز در ارتباط با آن گزارش می‌دهند.

به هر ترتیب، با شماره‌گیری #800* یا پیامک به شماره 800 می‌توان تکلیف پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده را در تمامی اپراتورهای موبایل به صورت یکپارچه روشن کرد.

در صورتیکه ابتدا به نظر می‌رسید متولی انجام این کار اپراتورهای موبایل باشند که با دستور رگولاتوری به سمت یکپارچه‌سازی خدمات این بخش رفته‌اند اما پیامک اخیر رگولاتوری نشان می‌دهد که خودش متولی ساماندهی پیامک‌های انبوه شده است.

404/601

کد خبر: 627758