اجرای فرایند لغو مجوز برای مراکز پژوهشی ضعیف

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ امور پژوهشی وزارت علوم با بیان این که پایش عملکرد پژوهشگاه‌ها بر اساس برنامه راهبردی آنها خواهد بود، گفت: مجوز مراکز پژوهشی دارای عملکرد ضعیف، فرایند لغو را طی خواهند کرد.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از ایسنا، دکتر محسن شریفی، شکل‌گیری پژوهشگاه‌ها در کشور را بر اساس ماموریت‌های خاصی دانست و گفت: پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی یکی از حلقه‌های تکمیل چرخه تبدیل ایده به محصول و ثروت هستند و ما معتقدیم اگر نقش پژوهشگاه‌ها به درستی تعریف نشود، این چرخه دیرتر تکمیل خواهد شد؛ از این رو ما به دنبال مشارکت بیشتر پژوهشگاه‌ها در حوزه‌های پژوهشی و فناوری هستیم.

او گفت: بر این اساس از پژوهشگاه‌ها خواسته شده است تا برای خود یک برنامه راهبردی متناسب با ماموریت‌های تعریف شده تدوین کنند و در وزارت علوم نیز بر اساس این برنامه‌های راهبردی، اقدام به پایش عملکرد آنها در پایان سال خواهد شد.

شریفی با اشاره به محتوای این برنامه‌ها، گفت: بر اساس این برنامه‌ها، پژوهشگاه‌ها باید دستاوردهای دانشگاه‌ها که در قالب پایان‌نامه‌ها اجرایی می‌شوند را دریافت و آن دسته از تحقیقات که پتانسیل توسعه و تجاری سازی را داشته باشند برای تحقیقات توسعه‌ای و در نهایت تجاری سازی، سرمایه گذاری کنند.

او گفت: علاوه بر آن برنامه ارزیابی و نظارت عملکرد واحدهای پژوهشی که مجوز دارند را در دستور کار داریم و مجوز مراکز پژوهشی که فعالیت آنها کم است و یا فعالیت ندارند، تجدید نظر خواهند شد.

شریفی ادامه داد: در صورتی که مراکز پژوهشی دارای عملکر ضعیفی باشند، مجوز آنها فرآیند لغو را طی خواهند کرد.

پذیرش دانشجو در پژوهشگاه‌ها

مدیر کل دفتر سیاستگذاری وزارت علوم، با اشاره به پذیرش دانشجو در پژوهشگاه‌ها با تاکید بر این که پذیرش در مراکز پژوهشی باید متفاوت از پذیرش در دانشگاه‌ها باشد، گفت: پذیرش دانشجویان دکتری در پژوهشگاه‌ها به صورت «پژوهش محور» است به این صورت که دانشجو باید پروژه تحقیقاتی مصوب در واحدهای پژوهشی را اجرایی کند.

او پذیرش دانشجوی مشترک میان پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها را روش دیگری از پذیرش دانشجو در پژوهشگاه‌ها ذکر کرد و گفت: در این شیوه پذیرش دانشجویان، بخش قابل توجهی از پروژه‌های تحقیقاتی در قالب تفاهم نامه‌ای در پژوهشگاه اجرایی خواهند شد.

شریفی گفت: برای پذیرش مشترک دانشجو آیین نامه‌ای را در حال تدوین داریم که در صورت نهایی شدن، پذیرش در پژوهشگاه‌ها نظام مند خواهد شد.

تدوین الگویی برای همگرا شدن تحقیقات دانشگاهی

شریفی با تاکید بر ضرورت همگرا شدن تحقیقات دانشگاهی افزود: تسهیلات ارائه شده به فعالیت‌های پژوهشی که در قالب پایان نامه، فرصت‌های مطالعاتی، گرنت و پسادکتری اجرایی می‌شوند، باید به یکدیگر گره بخورند از این رو در صورت حمایت از یک موضوع باید اعطای اعتبارات به فرصت‌های مطالعاتی، پایان نامه‌ها و رساله‌ها و دوره‌های پسادکتری در راستای آن موضوع تحقیقاتی باشد.

او ادامه داد: در این راستا اقدام به تدوین نظام پژوهش و فناوری کردیم.

20104

کد خبر: 655157