بازدید رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از پروژه رویال سعادت آباد

اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر در بازیدد علمی و تبادل اطلاعات با هدف ارائه تجربیات پیاده سازی نظام مدیریت پروژه از پروژه رویال سعادت آباد بازدید کردند.
در این بازدید که جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی امیر کبیر حضور داشتند، دکتر شاکری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: درحوزه دانشگاه و حوزه اجرا این موارد می توانند به بهبود فرآیند ها و استاندارد ها کمک کنند .
وی در ادامه ضمن تشکر از عوامل اجرایی این پروژه افزود: به نظر من این یکی از پروژه هایی است که می تواند به عنوان یک Case Study ، جوانب مختلف را نشان دهد ، تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد .
لازم به ذکر است از دیگر اهداف این پروژه لزوم ارتباط بین صنعت و دانشگاه و انتقال تجربیات و دستاوردهای کسب شده در این حوزه به مراکز علمی ، بازدیدهای فراوانی از این پروژه از جمله از سوی دانشگاه تهران ، دانشگاه صنعتی شریف ، دانشگاه شریعتی و ... بوده است.
همچنین دانشجویان در این بازدیدی از سوی دانشگاه صنعتی امیر کبیر با روش های پیاده سازی نظام مدیریت پروژه و گام های اجرای آن و دستاوردهای کسب شده در این خصوص آگاه شدند.
شایان ذکر است با توجه به این موضوع که دانش مدیریت پروژه موضوعی جدید و نو در صنعت ساختمان و بلند مرتبه سازی در سطح کشور محسوب می شود، لزوم بسط و گسترش این دانش به خصوص در مراکز علمی و دانشگاهی به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. که برخی از این الزامات می توان به کاهش زمان اجرای پروژه، مدیریت دقیق هزینه های پروژه، کنترل کیفیت اقلام و عملیات اجرایی پروژه، شناسایی دقیق ذی نفعان پروژه و سعی در برآورده نمودن نیازهای آنان و کنترل و نظارت بر تامین کنندگان اشاره کرد.

کد خبر: 660327