جرقه کار خیر را خداوند در  دل ها می زند

حتی اگر سقف چوبی مدرسه3 کلاسه روستای شمس آباد روی سر دانش آموزان هوار نمی شد هم محمود زندی کریمخانی مدرسه ساز می شد .

زهره حاجیان - در و دیوار مدرسه که خراب می شد آستین ها را بالا می زد و کاهگلی درست می کرد و می مالید به قسمت های خراب دیوار اما روزی که سقف مدرسه روی سرپسران و دختران روستا که با علاقه و اشتیاق درس می خواندند خراب شد تصمیم خود را گرفت .تصمیمی بزرگ در ذهن پسری کوچک بود اما تبدیل به طرح ها و اجرایی شدن ساخت مدارس شد.

محمود زندی کریمی حرف های زیادی برای گفتن دارد از روزهایی که آبا و اجدادشان به قم و بعد به فشافویه تبعید شدند تا زمانی که پدر بیمار شد و همه زمین ها ودام ها فروخته و صرف هزینه های بیماری شد و از اینکه عمر پدر به دنیا نبود و مادر با پخت نان چرخ زندگی را چرخاند و....

او با بیان اینکه با دعای مادر و پشتکار پسران خانواده دوباره زمین هاو دام های فروخته شده خریداری شد می گوید:« همیشه به مادر می گفتم یک روز مدرسه ای بزرگ خواهم ساخت وننه جان بلند می گفت انشالله و خدا را شکر می کنم که اولین مدریه را به نام مادرم "مدینه اینانلو" در فشافویه ساختم واصلا تصور نمی کردم که روزی بتوانم مدارس بعدی را بسازم .»

سال ها بعد محمود زندی زمین های وسط روستا را خرید و با اینکه مشتریان قیمتی بالغ بر 30 میلیون تومان در اختیار دادگستری قرار داد و ساخت و ساز شروع شد .

او در این باره می گوید :«این کار برای رضای خداوند و با نیت کار آفرینی و اشتغال اهالی روستای حسن آباد انجام شد و خوشبختانه بیش از 80 درصد از کارمندان و کارکنان دادگستری از اهالی حسن آباد هستند .»

مدرسه دوم محمود زندی با 300 متر فاصله با مدرسه اول به نام پدرش محمد زند کریمی در حال ساخت است .

او عملکرد خیران مدرسه ساز را خوب توصیف می کند و می گوید :«خیران مدرسه ساز خوب کار می کنند اما توقع بیشتری ازکسانی که پول و سرمایه کافی دارند می رود .»

زندی کار خیر را تشبیه به زدن جرقه ای در دل می کند و می گوید:«به کار خیر رسیدن و خیر شدن پروسه ای داد که هر کس نمی تواند این مراحل را بگذراند جرقه اول را خدا در دل انسان می زند بعد باید از یک پل که بی شباهت به پل صراط نیست بگذری روی پل تابلویی به نام ترس وجود دارد اگر به خدا توکل کردی و از تقدیم مال و ثروتت نترسیدی برنده ای و خیران به این مرحله رسیده اندچرا که پول و مال به قلب انسان چسبیده و اگر بتوان آن را از قلب جدا کرد انجام کار خیر تبدیل به عادت می شود و دوست داری بیشتر کار خیر انجام بدهی... »

105105

کد خبر: 682698