روسای واحدها در پیگیری مسائل تشکل ها به دکتر میرزاده اقتدا کنند

معاون اداره کل تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی با فعالان تشکل های دانشجویی استان هرمزگان دیدار کرد.

به گزارش ایسکانیوز، در این دیدار دکتر موحدی نیا با بیان آنکه تعداد تشکل های دانشجویی نسبت به واحدهای دانشگاهی در سراسر کشور از تناسب برخوردار نیست افزود: با توجه به ظرفیت های گسترده دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه های علمی،فرهنگی،سیاسی و توانمند سازی و آگاه سازی دانشجویان شایسته است تا تعداد تشکل های دانشجویی در مجموع افزایش یابد.

وی دانشگاه بدون تشکل دانشجویی را مولودی ناقص الخلقه خواند و افزود: طبق بخشنامه 16 آذر مسئولیت پویایی سیاسی و حیات فرهنگی دانشگاه ها به عهده روسای واحدها بوده و از آنان انتظار می رود تا در این حیطه و فعال سازی دانشجویان گام های مثبتی برداشته و در اهمیت دادن به تشکل ها و پیگیری مسائل آنها به دکتر میرزاده اقتدا کنند.

موحدی نیا با بیان آنکه برنامه های جدی و موثری در دبیرخانه پیش بینی گردیده است یادآور شد:تشکیل جلسات مجمع دبیران استان و ارایه صورت جلسه آن به دبیرخانه از فاکتورهای موثر ارزیابی و از برنامه های جدی مدیر کل تشکل های اسلامی سیاسی است.

وی در پایان خطاب به مسئولان دانشگاه گفت:به شما عزیزان توصیه می کنم تا در حد امکان با دانشجویان و فعالین تشکل ها که از جوانان پاک سیرت جامعه محسوب می شوند تعامل خود را اقناعی کرده و تلاش کنید در حمایت از دانشجویان فعال و سنجش مطلوبیت ؛ محیط فرهنگی و سیاسی تشکلها تحت تاثیر نگاههای امنیتی و حراستی قرار نگیرد.

101

کد خبر: 684186