درخواست تقلیل سن معاینه فنی از سوی شورای عالی محیط زیست

مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور گفت: شورای عالی محیط زیست درخواست تقلیل سن معاینه فنی خودروها از 5 سال به 2 سال را دارد.

به گزارش ایسکانیوز، سعید قیصر افزود: کلیه دستگاه های ذیربط خواستار کاهش سن معاینه فنی خودروها هستند.

او در ادامه تصریح کرد: کاهش سن معاینه فنی خودروها نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است زیرا تصویب مجلس شورای اسلامی به منزله ضمانت اجرایی طرح است.

اوبا اشاره به نحوه ارائه معاینه فنی به خودروهای دوگانه سوز گفت: در مراکز معاینه فنی بازدید چشمی خودروهای دوگانه سوز انجام می شود لذا امیدواریم طی 3 ماه آینده مراکزی مجهز (با وجود کارشناسان فنی) برای شناسایی عیوب خودروهای دوگانه سوز به بهره برداری رسد.

مدیر اجرایی معاینه فنی خودروها سبک کشور در خصوص افزایش تعداد مراکز معاینه فنی گفت: بنا بر نیاز و تقاضای احداث مرکز معاینه فنی در کلانشهرها نسبت به بهره برداری از مراکز جدید و افزایش تعداد آنها اقدام می شود.

قیصر در ادامه این گفتگو گفت : احداث مراکز معاینه فنی سیار در تهران به منظور کاهش ازدیاد جمعیت مراجعین به مراکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در پایان گفت: هزینه معاینه فنی خودروها از ابتدای سال جاری افزایش 100 درصدی به همراه داشته است.

700/703

کد خبر: 692335