دولت موظف به افزایش سهم وقف وخیریه در موسسات آموزش عالی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را به برنامه ریزی برای افزایش سهم وقف و خیریه در موسسات آموزش عالی موظف کردند.

به گزارش ایسکانیوز، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور با الحاق بندی به ماده 82 این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود به گونه‌ای برنامه‌ ریزی کند تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.
به موجب تبصره این بند، خیرینی که طرح‌هایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت‌های مربوط به خیرین مدرسه‌ساز می شود.
در تبصره دیگر این بند الحاقی در دوره‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه کنند این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، همچنین نمایندگان مجلس به دلیل وجود جداول در ماده 82 براساس آیین نامه داخلی، بررسی این جداول را مسکوت گذاشتند.

306/300

کد خبر: 718885