سه قوه در وزارت دخالت دارند 

محسنی اژه ای وقتی مسئولیتی را در نظام جمهوری اسلامی می طلبیم باید از خداوند طلب استمداد کنیم.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از مهر ،محسنی اژه ای با بیان اینکه سه قوه در وزارت دادگستری دخالت دارند گفت: وزیر دادگستری پشتوانه محکمی دارد.

غلامحسین محسنی اژه ای در مراسم تودیع و معارفه وزیر دادگستری گفت: در نظام جمهوری اسلامی پذیرش مسئولیت و واگذاری آن به دیگری شکر خدا را دارد چرا که فرصتی برای خدمت رسانی به مردم است.

وی افزود: به لحاظ مسئولیتی که در مقابل مردم داریم بیش از پیش توسل به خداوند هم وجود دارد و اگر خداوند عنایت نکند برخی از مسئولیت ها ممکن است مظلمه باشد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: وزارت دادگستری تنها وزارتی است که هر سه قوه در آن دخالت دارند. رئیس قوه قضائیه بعد از مشورت ها، فردی را به عنوان وزیر انتخاب و به رئیس قوه مجریه پیشنهاد می کند و رئیس دولت بعد از سبک و سنگین کردن، به مجلس معرفی می کند و در نهایت نمایندگان هم فرد منتخب را بررسی می کنند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد؛ مسائل روابط سه قوه برعهده وزارت دادگستری است و از خود می پرسم این یعنی چه و آیا در وظایف وزارت به درستی تعریف شده است.

وی با بیان اینکه قوا باید با هم همکاری داشته باشند گفت: از جاهای مختلف نیامدیم اما بالاخره موضوع هماهنگی بسیار مهم است.

وی خطاب به آوایی گفت: از ایشان می خواهم در رابطه با این وظیفه وزارت دادگستری تامل بیشتری کنند. وزیر دادگستری تنها وزیری است که از امور سه قوه آگاه است و از تمامی تصویب های دولت آگاه است و از سویی در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه شرکت کرده و در مجلس هم روابط خوبی دارد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: مسائل زیادی مطرح است و شاید نتوان در یک فرصت و امکانات مشخص مورد رسیدگی قرار گیرد.

محسنی اژه ای افزود: باید در چارچوب موازین شرعی در راستای رفع مشکلات مردم و کارآمد کردن نظام و با روحیه شجاعت و با اتکای به خدا کار را به جلو ببریم.

وی با بیان اینکه امروز باید کاری کنیم که نظام کارآمد باشد، گفت: اگر تلقی شود که بخشی از نظام کارآمد نباشد هم گناه است و هم بدترین مشکلی است که ممکن است با آن مواجه شویم.

705

کد خبر: 829288