عدم پرداخت مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی  باعث گرانی این تجهیزات می شود

احمد مسلمی ، دبیر انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشورگفت : اقدامات بسیار مثبت و قابل توجهی در حوزه تجهیزات پزشکی در دولت یازدهم انجام شد. مهم ترین آن کاهش قیمت تجهیزات پزشکی برای مصرف کنندگان بود که موجب افزایش رضایتمندی مردم از نظام سلامت و به خصوص افزایش مراجعات مردم به بیمارستان ها و مراکز دولتی شد.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از ایرنا، دبیر انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور با بیان این که شرکت های تجهیزات پزشکی بیش از 14 ماه است که مطالبات خود را از بیمارستان ها دریافت نکرده اند و فشار سنگینی را تحمل می کنند، گفت: ادامه این روند ممکن است موجب افزایش قیمت کالاهای پزشکی و سرگردانی بیشتر بیماران برای تهیه وسایل پزشکی در خارج از بیمارستان شود.
وی از جمله اقدامات قابل توجهی که در قالب طرح تحول سلامت انجام شد را دسترسی بیشتر مردم به ملزومات و تجهیزات پزشکی مورد نیازشان در بیمارستان ها عنوان کرد و یادآور شد: با اجرای این طرح تا 97 درصد ارجاعات بیماران و همراهان آنها برای تهیه تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان از بین رفت البته نگرانی هایی وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود، بیم آن می رود که شرایط با وضعیت مطلوب فعلی ادامه پیدا نکند.
مسلمی افزود: مردم در چند سال اخیر شیرینی طرح تحول سلامت را چشیدند و به همین علت رضایتمندی از وزارت بهداشت و خدمات سلامت در کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت اما طرح تحول سلامت و اقدامات انجام شده نیاز به اصلاحاتی دارد و اکنون که در آغاز دولت دوازدهم هستیم و انرژی های جدیدی وارد سیستم مدیریت نظام سلامت می شود، اگر به این موارد توجه شود، حتما در موفقیت آینده این طرح بسیار موثر است.

تجهیزات پزشکی نیمی از هزینه های سلامت بیماران را در بر می گیرد
دبیر انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور ادامه داد: حوزه تجهیزات و وسایل پزشکی مورد نیاز بیماران، حوزه بسیار مهمی است که بخش مهمی از هزینه های تشخیصی و درمان بیماران را به خود اختصاص می دهد، برآوردها نشان می دهد بین 40 تا 50 درصد کل هزینه های پزشکی به تجهیزات و ملزومات پزشکی مربوط می شود، بنابراین ساماندهی، مدیریت و نطارت موثر در این حوزه نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت مردم، کاهش خطاهای پزشکی و کاهش هزینه های حوزه سلامت دارد.
مسلمی اضافه کرد: با اجرای طرح تحول سلامت، حباب قیمت های کاذب تجهیزات پزشکی ترکید و شرکت های تجهیزات پزشکی اعم از وارداتی و تولیدی قیمت وسایل خود را گاهی 40 تا 50 درصد کاهش دادند اما این کاهش قیمت به ازای این بود که بیمه ها و بیمارستان ها طلب شرکت های تجهیزات پزشکی را به صورت نقد و در کوتاه مدت پرداخت کنند اما این اتفاق نیفتاده است و شرکتهای تجهیزات پزشکی ماههاست مطالبات خود را دریافت نکرده اند.
وی همچنین گفت: شرکت های عرضه کننده تجهیزات پزشکی اکنون در شرایطی هستد که به تاخیر 7 تا 8 ماهه پرداخت ها راضی هستند اما مطالبات معوقه شرکت های تجهیزات پزشکی گاهی به 14 و 15 ماه و حتی در مواردی بیشتر رسیده است و با توجه به اینکه اکثریت و حدود 99 درصد این شرکت ها، خصوصی هستند، این حجم از مطالبات معوقه فشار سنگینی به شرکت های تجهیزات پزشکی وارد کرده است.
دبیر انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی افزود: مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی با حوزه دارویی متفاوت است، زیرا بخش عمده شرکت های داروی، شرکت های شبه دولتی و وابسته به نهادهای عمومی قدرتمندی مانند تامین اجتماعی و... هستند و توان تحمل تاخیر پرداخت ها را دارند اما شرکت های تجهیزات پزشکی خصوصی فشار سنگینی را تحمل می کنند، ضمن اینکه شرکت های دارویی به علت این که فعالان آنها نهادهای موثری هستند، توان مذاکره برای دریافت مطالبات خود را دارند اما برای دریافت مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی کار موثری انجام نمی شود.
مسلمی همچنین اظهارکرد: شرکت های تجهیزات پزشکی اغلب شرکت های کوچکی هستند و در اجرای طرح تحول سلامت واقعا با وزارت بهداشت همکاری کردند حتی گاهی تمام دار و ندار خود را به میدان آوردند تا به طرح تحول سلامت کمک کنند و اکنون انتظار دارند مطالبات معوقه آنها در زمان معقولی بازگردانده شود تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهند.

نگرانی از بازگشت دلالان تجهیزات پزشکی
دبیر انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور افزود: دو هدف اصلی طرح تحول سلامت این بود که هم کاهش هزینه ها باشد و هم مراجعه مردم به واسطه ها و دلال ها برای خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی کم شود. بر اساس آنجه وزارت بهداشت اعلام کرد، میزان مراجعات مردم به خارج از بیمارستان برای تهیه این اقلام از حدود 80 درصد به حدود سه درصد کاهش یافت و تقریبا ارجاع مردم به خارج از بیمارستان برای تهیه ملزومات پزشکی حذف شد.
مسلمی ادامه داد: اما اکنون به علت عدم تعهد بیمارستان ها در پرداخت به موقع مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی، گاهی شاهد این هستیم که برخی شرکت ها، کالاهای پزشکی را مستقیم به بیمارستان نمی دهند و مردم و بیماران در مواردی مجبورند این کالاها را از طریق واسطه ها دریافت کنند و به ویژه بازگشت روند قبلی در بیمارستان های خصوصی دیده می شود. اگر به این موضوع توجه نشود، تهدید مهمی است که می تواند به یکی از دستاوردهای مهم طرح تحول سلامت که جلوگیری از سرگردانی مردم بود، آسیب بزند و حیف است که این دستاورد مهم خدشه دار شود.
وی گفت: از طرف دیگر به علت تاخیر در پرداخت های بیمارستان ها به شرکت های تجهیزات پزشکی، شاهد این هستیم که برای جبران دیرکرد پرداخت ها، قیمت برخی کالاهای پزشکی افزایش یافته است و حتی در مواردی قیمت های مصوب نیز افزایش یافته است تا تعویق پرداخت ها جبران شود.

705

کد خبر: 832421