اولویت‌های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی اعلام شد

قائم مقام مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی اولویت‌های پژوهشی این مرکز را اعلام کرد.

به گزارش ایسکانیوز، دکتر سعید عسگری در خصوص محتوای طرح‌های تحقیقاتی مورد پذیرش در دومین فراخوان مرکز گفت: مطابق با تصمیمات اتخاذ شده و در جهت انجام رسالت‌های مرکز، حوزه‌ها و عناوین دارای اولویت به تفکیک هر حوزه تخصصی و نوع طرح اعلام شده‌اند.

قائم مقام مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: در دومین فراخوان این مرکز، طرح‌های مینی گرنت و ترویجی در اولویت نبوده و بلکه طرح‌های توسعه‌ای و راهبردی در اولویت قرار خواهند گرفت تا از این طریق بتوانند مشکلات کلان و مهمی را در سطح ستاد وزارت، کلان مناطق ده‌گانه آمایشی و دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حل کنند.

وی تصریح کرد: «طرح‌های توسعه‌ای: "ارائه الگوی پیاده‌سازی آموزش‌های بین حرفه‌ای (برنامه درسی بین حرفه‌ای) در نظام سلامت در دانشگاه ...."» و «طرح‌های راهبردی: "امکان‌سنجی و طراحی فرایند تمرکززدایی برنامه‌ریزی درسی در سطح مناطق آمایشی و دانشگاه‌های علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع عمومی (undergraduate)" و نیز "طراحی الگوی مدیریت برنامه درسی پنهان"» از جمله طرح‌های حوزه برنامه‌ریزی درسی است.

عسگری خاطرنشان کرد: در حوزه آموزش مجازی نیز در «طرح‌های توسعه‌ای: "طراحی، استقرار و ارزشیابی یادگیری ترکیبی در دانشگاه علوم پزشکی الف (در دو فاز طراحی و اجرا)» و در «طرح‌های راهبردی: "ارائه برنامه جامع توسعه آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران" و "آینده پژوهی و آینده نگاری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در ایران" از اولویتهای اعلام شده است.

وی با اشاره به دو حوزه روش تدریس و حوزه روانشناسی شناختی و تربیتی گفت: در حوزه روش تدریس «طرح‌های راهبردی: "توسعه بسته سیاستی بهبود کیفیت روشهای تدریس"» و در حوزه روانشناسی شناختی و تربیتی «طرح‌های راهبردی: "طراحی و تدوین بسته‌های آموزشی جهت ارتقای توانمندی اساتید در حوزه نظریه‌های یادگیری – پروژه دانش پژوهی در حوزه محصولات آموزشی" اعلام شده است.

قائم مقام مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت و رهبری آموزشی «طرح‌های توسعه‌ای: توسعه الگوی مدیریت مناطق آمایشی (توسعه‌ای در سطح مناطق آمایشی)" و "طراحی نقشه راه تحقق دانشگاه نسل سوم و چهارم در دانشگاه ..."» و «طرح‌های راهبردی: "توسعه بسته سیاستی نیل به مرجعیت در علوم پزشکی" و "تدوین چارچوب مدیریت تغییر در فاز گذار به دانشگاه نسل سوم و چهارم" و "طراحی مدل برآورد نیروی انسانی مورد نیاز/ ظرفیت پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی علوم پزشکی" و "طراحی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار، عدالت محور آموزش عالی سلامت" و "توسعه الگوی تعیین مزیت‌های نسبی علم و فناوری در دانشگاه‌های علوم پزشکی" و "توسعه الگوی برنامه‌ریزی ماموریت گرایی و تمایز در دانشگاه‌های علوم پزشکی" معرفی شده است.

دکتر عسگری افزود: با عنایت به نزدیک شدن به زمان خاتمه پذیرش طرح‌های تحقیقاتی (نیمه آبان ماه)، انتظار می‌رود که محققان و پژوهشگران در حوزه آموزش پزشکی با مشارکت فعال خود در این عرصه مهم و تاثیرگذار، موجبات ارتقای بیش از پیش نظام آموزش پزشکی را در کشور فراهم آورند.

کد خبر: 864631