عملکرد کاریابی ها در سال 95 مشخص شد

بررسی آماری عملکرد کاریابی‌ها در سال گذشته نشان می‌دهد از مجموع مراجعه بالغ بر ۶۰۲ هزار کارجو به این مراکز، تعداد ۵۰۶هزار نفر به کارفرما معرفی و در نهایت ۱۸۵هزار نفر شاغل شدند.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ دفاتر کاریابی خصوصی و دولتی به عنوان ارائه دهندگان خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی، مراکز اتصال افراد جویای کار به بازار کار هستند و در حال حاضر حدود ۸۰۰ کاریابی داخلی و ۱۱۰ کاریابی خارجی به صورت مجاز در سطح کشور فعالیت می‌کنند.

بر این اساس طبق جدیدترین آمار از عملکرد کاریابی‌ها در سطح کشور، در سال گذشته در مجموع ۶۰۲ هزار و ۵۴۱ نفر به عنوان جویندگان کار به کاریابی‌های خصوصی و دولتی مراجعه کردند که از مجموع این میزان متقاضی ۵۵۶ هزار و ۳۳۴ نفر به کاریابی‌های خصوصی و ۴۶ هزار و ۱۰۷ نفر به کاریابی‌های دولتی مراجعه کردند.

اما طبق روال فعالیت کاریابی‌ها، پس از ثبت نام کارجویان، به محض جستجوی فرصت شغلی متناسب با شرایط متقاضی، «فرد در جستجوی کار» از طرف کاریابی به کارفرما معرفی می‌شود که گزارشات دریافتی حاکی از آن است که در سال گذشته تعداد ۵۰۶ هزار و ۱۰۵ نفر از طریق این مراکز به کارفرمایان معرفی شدند.

در این بین سهم معرفی کارجویان به کارفرمایان از طریق کاریابی‌های خصوصی ۴۸۳ هزار و ۶۳۱ نفر و از طریق کاریابی‌های دولتی نیز ۲۲ هزار و ۴۷۴ نفر است.

در نهایت از بین معرفی بالغ بر ۵۰۶ هزار کارجو از طریق کاریابی‌های خصوصی و دولتی به کارفرمایان در سال گذشته، ۱۸۵ هزار و ۳۵۸ فرد متقاضی شغل، مشغول به کار شدند که ۱۶۷ هزار و ۹۶۶ نفر با معرفی کاریابی‌های خصوصی و ۱۷ هزار و ۳۹۲ نفر نیز با معرفی کاریابی‌های دولتی بکارگمارده شدند.

دفاتر کاریابی خصوصی با اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ازای دریافت حق الزحمه از جوینده کار، خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی و کاریابی را ارائه می کنند و کاریابی‌های دولتی نیز تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خدمات راهنمایی، مشاوره شغلی و کاریابی را برای جویندگان کار و کارفرما به صورت رایگان ارائه می دهند.

مراجعه کنندگان به کاریابی‌ها

کاریابی‌های خصوصی

کاریابی‌های دولتی

۶۰۲.۵۴۱

۵۵۶.۴۳۴

۴۶.۱۰۷

معرفی شدگان به کارفرما

از طریق کاریابی‌های خصوصی

از طریق کاریابی‌های دولتی

۵۰۶.۱۰۵

۴۸۳.۶۳۱

۲۲.۴۷۴

بکارگماری (اشتغال به کار)

با معرفی کاریابی‌های خصوصی

با معرفی کاریابی‌های دولتی

۱۸۵.۳۵۸

۱۶۷.۹۶۶

۱۷.۳۹۲


403

کد خبر: 877950