دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال راه اندازی یک مرکز نوآوری در سطح استان فارس است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در حال اخذ مجوز شعبه پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری در سطح استان فارس است.

محمد مهدی جباری در رابطه با فعالیت مراکز پژوهشی در سطح استان فارس و نقش آنها در توسعه استان ها در گفت وگو با خبرنگار ایسکانیوز، اظهار داشت: فعالیتهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی عموماً در قالب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و یا انجام طرح های پژوهشی داخلی و برون دانشگاهی در سطح دانشگاه و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به آن صورت می پذیرد. در این راستا فعالیتهای اشاره شده ممکن است براساس حل مشکلات جامعه و صنعت و به صورت مسأله محور تعریف شود که در این حالت با معرفی و مشکلات نیازهای جامعه و صنعت به دانشگاه ها، پژوهشهای مورد نظر تعریف و یا با حضور مستقیم دانشگاه در صنعت و جامعه، مشکلات و مسائل مشخص و مورد بررسی قرار می گیرد. تنها در این حالت می توان ارتباط واقعی دانشگاه با صنعت و جامعه را با نتیجه ای کاربردی مشاهده نمود.

وی تصریح کرد: در صورت تنظیم پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با هدف حل مشکلات صنعت و جامعه که می تواند مورد حمایت مالی نهادها و صنایع مرتبط نیز قرار گیرد، اولاً احتمال خدشه وارد شدن به اصالت پایان نامه های تعریف شده در دوره های تحصیلات تکمیلی به حداقل مقدار خود رسیده و همچنین نتیجه تحقیقات انجام گرفته می تواند در حل مشکلات صنایع، نهادها و جامعه مفید واقع شود.

فعالیت دانشگاه ها در حوزه پژوهش در نسلهای مختلف

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ادامه داد: دانشگاه ها در سه نسل به فعالیت خود پرداخته و امور آموزشی و پژوهشی خود را بر اساس اهداف مربوطه تنظیم نموده اند. در نسل اول دانشگاه ها آموزش محور بوده و صرفاً با اهداف آموزشی به دنبال راه اندازی و توسعه رشته های مورد نظر بوده اند. در نسل دوم دانشگاه های پژوهش محور مورد توجه قرار گرفته اند که یکی از اهداف اصلی در این دانشگاه ها، فعالیتهای پژوهشی و تولید علم بوده است. اما در نسل سوم، آموزش و پژوهش های کاربردی، به صورت مسئله محور و با هدف کارآفرینی، کسب و کار، تجاری سازی علم و حل مشکلات جامعه و صنعت، مورد توجه می باشد.

جباری ادامه داد: در نسل سوم با توجه به اهمیت کارآفرینی، یکی از اهداف اصلی دانشگاه، توسعه کسب و کار می باشد. به آن معنا که اگر فعالیت های دانشگاه در امور پژوهشی و آموزشی، منجر به کارآفرینی و کسب و کار برای جامعه گردد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دانشگاه آزاد اسلامی شرایط کارآفرینی را مهیا کرده است یا خیر، گفت: خوشبختانه در تمام واحدهای دانشگاهی، این شرایط مهیا شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ادامه داد: یکی از نیازهای دانشگاه کارآفرین، تأسیس و راه اندازی مراکزی است که عضو هیأت علمی، دانشجو و یا هر محقق دیگر بتواند با آرامش خاطر مورد حمایت مالی و حقوقی قرار گیرد تا بدون مشکل خاصی در مسیر درست تجاری سازی ایده یا محصول خود واقع شود.

دانشگاه باید کارآفرین و مساله محور باشد

وی با بیان اهمیت دانشگاه کارآفرین و مساله محور، اظهار داشت: به همین دلیل ما نیاز به مراکزی داریم تا بتوان از محققین اعم از دانشجو، عضو هیأت علمی و یا دیگر فارغ التحصیلان حمایت کنیم تا با پرورش و هدایت آنها، علم را به ثروت تبدیل نماییم.

جباری افزود: اولین اقدام در این راستا، راه اندازی مراکز رشد واحد های فناور بود که این امر خوشبختانه با پیگیری اداره کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در سطح واحدهای دانشگاهی دارای فضای مناسب و پتانسیل مالی لازم، طی سالهای گذشته گسترش یافت. همچنین راه اندازی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان اولین پارک علم و فناوری خصوصی زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری راه اندازی شد که این مهم نیز می تواند چشم انداز بسیار گسترده ای را در راستای اهداف دانشگاه های نسل سوم ترسیم نماید.

راه اندازی پارک علم و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی

وی گفت: همانطور که گفته شد، برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی، پارک علم و فناوری خصوصی مجوز خود را از معاونت علمی ریاست جمهوری اخذ نمود و طبق برنامه ریزی انجام گرفته، 10 استان کشوربه عنوان شعبه های این پارک علم و فناوری مشغول به فعالیت خود در مناطق مختلف خواهند شد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ادامه داد: مراکز رشد واحدهای فناور با سوابق ذکر شده ، در استان فارس نیز گسترش یافته بطوریکه در حال حاضر، چهار مرکز رشد در واحدهای شیراز، مرودشت، لارستان و لامرد شروع به فعالیت کرده اند.

جباری افزود: مراکز رشد اشاره شده می توانند مراکز رشد دیگری را نیز به صورت اقماری در واحدها و مراکز دانشگاهی متقاضی دیگر تحت پوشش قرار دهند.

فعالیت مرکز رشد به منظور حمایت محققان در ابتدای مسیر تجاری سازی عمل می کند

وی با اشاره به این که فعالیت مرکز رشد همانند انکوباتور است، گفت: همانطور که انکوباتور در بیمارستان، حمایت کامل را جهت حفظ و رشد مناسب نوزاد نارس انجام می دهد، مراکز رشد نیز با حمایت مال، تأمین فضای اداری، مشاوره و هدایت لازم هسته ها و واحدهای فناور، در رشد این هسته ها تا مرحله قابل اطمینان حضور مستقل در جامعه تلاش می نمایند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز تصریح کرد: دانشجویان، اعضای هیأت علمی و فارغ التحصیلان صاحب ایده و محصول که قصد تجاری سازی علم و دانش خود را دارند، می توانند در این مراکز رشد مستقر شده و به عنوان یک هسته مورد حمایت مالی و مشاوره ای قرار گیرند.

وی ادامه داد: این هسته ها پس از شروع فعالیت و رشد مورد حمایت قرار گرفته و علاوه بر حمایت اولیه در تولید اولیه محصول، مراحل لازم جهت تأسیس شرکت دانش محور را طی می نمایند و پس از حمایتهای مجدد مالی و خدمات اداری، در کنار فعالیت پژوهشی، از نظر اقتصادی و بازاریابی، سعی در اخذ مجوز شرکت دانش بنیان خواهند نمود.

جباری با بیان این که در حال حاضر نزدیک به 30 هسته و واحد فناور و 10 شرکت دانش محور در سطح مراکز رشد واحدهای استان مشغول به فعالیت می باشند، اظهار داشت: با توجه به نوپا بودن مراکز رشد اشاره شده در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، تا کنون تنها دو شرکت دانش بنیان به ثبت نهایی رسیده است که با تلاش پیش رو، انشالله در آینده افزایش خواهد یافت.

شرکت های دانش بنیان در استان تا چه میزان در توسعه فارس تاثیر داشتند؟

وی در پاسخ به این سوال که شرکت های دانش بنیان در استان چقدر در توسعه فارس تاثیر داشته اند، گفت: نتیجه فعالیت شرکت های دانش بنیان عموماً محصولاتی است که در سطح ملی و یا بین المللی مفید واقع می شود. البته در صورت طرح مسائل محلی، می توان شاهد محصولاتی بود که می تواند مشکلات خاص استانی یا محلی را برطرف نماید. در واقع مجددا نقش ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه مشخص می گردد که می تواند مسائل و مشکلات محلی را مورد تحلیل قرار دهد.

جباری ادامه داد: مجموعه مراکز نوآوری و مراکز رشد نیاز به سیستمی به نام شتاب دهنده دارند. شتاب دهنده را می توان یک مجموعه پیش رشد دانست است که قبل از ورود به چرخه اشاره شده این ایده ها پرورش یافته و به سمت انتخاب ایده مناسب و مسیر قابل اعتماد هدایت می شود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در حال اخذ مجوز شعبه پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز نوآوری در سطح استان فارس است
وی با بیان این که علاوه بر اینکه مراکز رشد به کمک شتاب دهنده ها نیازمند می باشند، ادامه داد: امروزه در سطح بالاتری، مراکزی به نام مراکز نوآوری مطرح شده است، که در سطح استان فارس مرکز نوآوری دانشگاه دولتی شیرازو دانشگاه علوم پزشکی در حال راه اندازی و یا فعالیت می باشند و به امید خدا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز نیز به دنبال راه اندازی یک مرکز نوآوری در سطح استان است.

معاون پژوهشی واحد شیراز در توضیح مرکز نوآوری، گفت: این مرکز مجموعه ای از شتاب دهنده، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان است که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر باعث نوآوری و شکوفایی هر ایده ای که در ذهن محققین وجود دارد، می شود و با وجود شتاب دهنده های خاص در این مراکز می توان آن ایده ها را از با توجه به مسائل حقوقی مربوطه به سمت سرمایه گذاری هدایت کرد و این فرآیند را از ایده به تجاری سازی رساند.

وی با اشاره به این که علاوه بر بودجه های خاص برخی از صنایع و وزارتخانه ها، عموما یک درصدی از بودجه سالانه نهادها، ارگان ها و ادارات دولتی نیز صرف فعالیتهای پژوهشی مورد نیاز آنها می شود، گفت: بسیاری از مسائل و مشکلات منطقه ای و یا استانی بطور سالانه در قالب اولویتهای پژوهشی تعریف و پس از تأیید کمیته های پژوهش و فناوری استان، از طریق فراخوان عمومی در اختیار دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دانشگاهی قرار گرفته تا با بهره گیری دانش پژوهشگران، برای رفع مشکلات موجود در سطح منطقه اجرا شود.

هدف طرح های پژوهشی ادارات و نهادهای استانی صرفا حل مشکلات محلی است

جباری در پایان گفت: هدف طرح های پژوهشی صرفا حل مشکلات محلی است که از طریق ادارات و فراخوان سالانه ای که انجام می شود، طرح های پیشنهادی از طریق محققین دانشگاه ها ارائه و پس از بررسی و داوری لازم و عقد قراردادهای پژوهشی، مورد اجرا قرار می گیرد. مسلما در این راستا با توجه به پتانسیل علمی بالای دانشگاه آزاد اسلامی در کل کشور، می توان به پشتوانه علمی اعضای هیأت علمی این دانشگاه، توجه خاصی نمود تا با همکاری دیگر نهادهای آموزش عالی، مشکلات صنایع و جامعه با ارتباطی مفید و کابردی برطرف گردد.

کد خبر: 888853