آموزش و پرورش نباید بر روی تک ریل آموزش حرکت کند/ رویکرد نخبه پروری و جدایی از مسائل تربیتی آفت زاست 

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در همایش "فانوس و راه 4" گفت: رویکرد نخبه پروری و جدایی از مسائل تربیتی بسیار آفت زا است و طبعا باید از این نگاه بازگردیم که آموزش و پرورش نباید بر تک ریل آموزش پیش می رود و استراتژی ما در آموزش و پرورش اصلا باید حاکمیت با ساحت دینی و تربیتی باشد.

به گزارش ایسکانیوز علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزیرآموزش و پرورش در همایش "فانوس و راه 4" در جمع سرگروه های برادر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت: کار تربیت کار سختی است و دو کار در کل سخت و پیچیده است یکی حکومت داری و دیگری تربیت اما تربیت از حکومت داری سخت تر است چون در حکومت داری میتوان به گونه ای فضا را در دست داشت اما هماهنگ کردن متغیر ها خیلی پیچیده ای است و کار سنگینی است چون تربیت تابعی از این متغیرها است و البته فلسفه آمدن انبیا تربیت است و لزوم برپا کردن و تحقق آن حکومت است.
وی با اشاره به نقش خانواده در فعالیت های تربیتی گفت: امروز اگر قرار باشد محصول خوبی را وارد جامعه کنیم باید بر سیستم خانواده و سیستم جامعه خود کار کنیم به این علت که بستر های تربیت در خانواده شکل می گیرد و اگر ارزش ها موجود در نظام تربیت در تعارض با هنجار های خانواده باشد نباید انتظار داشته باشیم که تربیت به خوبی شکل بگیرد و هم اکنون متاسفانه در فضای مجازی شاهد یک بی برنامگی هستیم.
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت:امروز یکی از مهمترین چالشهای نظام تعلیم و تربیت این است که نهاد جامعه و نهاد خانواده در تعارض با نظام تعلیم و تربیت حرکت می کند چند چالش اساسی در آموزش و پرورش وجود دارد که بزرگترین آن این است که بر تک ریل آموزش پیش می رویم استراتژی ما در آموزش و پرورش اصلا باید حاکمیت با ساحت دینی و تربیتی باشد.
وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: یکی دیگر از چالش های نظام آموزش پرورش منابع انسانی با انگیزه توانمند برخوردار از دانش و بینش در تعلیم و تربیت است متاسفانه امروز تمرکز بر آموزش و پرورش دانش محوری و نظام آموزش زده منحصر به درس است ، که این بلای جان آموزش و پرورش است مشکل بعدی ما نگاه تفکیکی به همه عوامل مدرسه باید مربی باشند مطابق سند تحول بنیادین ما می خواهیم آموزش و پرورش یه نظام فرهنگی تربیتی تبدیل شود.
وی گفت: رویکرد نخبه پروری و جدایی از مسائل تربیتی بسیار آفت است و طبعا باید از این نگاه بازگردیم به یک نگاه فرهنگی تربیتی، که اتحادیه نقش اساسی را در این حوزه میتواند ایفا کند و اصولی که یک مربی باید از آن برخوردار باشد این است که دائم رشد متربی را رصد کند و محدود به مکان و شرایط نباشد.
کاظمی خاطرنشان کرد: سه استراتژی برای فعالیت تربیتی و فرهنگی در حوزه آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که عبارتند از توسعه فرهنگ نماز ،قرآن و عترت مبتنی بر مسائل تربیتی، توسعه مهارت ها و فعالیت های توسعه محور و ایجاد روحیه امید و نشاط در سراسر کشور در مقابله با استراتژی های دشمن است.
وی گفت: بزرگترین پشتوانه معاونت پرورشی وفرهنگی آموزش و پرورش اتحادیه انجمن های اسلامی است سه مجموعه در کنار ما به ما کمک می کنند که اتحادیه به لحاظ رویکرد های فرهنگی وجه تمایز آن برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است از فعالیت های اتحادیه در سراسر کشور حمایت می کنیم و باید به لحاظ کمی و کیفی آن را در سراسر کشور توسعه داد.
کاظمی در جمع سرگروه های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خاطرنشان کرد: شما تنها نهادی هستید که بااین رویکرد در بین مجموعه های دیگر فعالیت می کنید البته نهاد اثر بخش و موثر حوزه علمیه هم بسیار مهم می باشد و می توان با تقویت حضور روحانیت در فضای تعلیم و تربیت به اهداف بلند دست پیدا کرد.
معاون پرورشی وفرهنگی آموزش و پرورش گفت: ما در عرصه علم و پرورش نیازمند جوانان برومندی هستیم که بتواند مسیر شهیدان را طی کند ما ماموریت سختی را در پیش داریم یادمان باشد اگر گاهی به سختی و زحمت می افتیم یاد کسانی بیفتیم که برای حفظ این نظام و انقلاب از هستی خود گذشته اند.

700

کد خبر: 912585