سینمای ایران یک فرصت ملی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سینمای ایران را فرصتی برای تبلیغ فرهنگ ایران دانست و گفت: جشنواره جهانی تحت تاثیر سینمای ملی دیده نمی شد بنابراین آن را جدا کردیم.

سیدعباس صالحی در بازدید از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در جمع خبرنگاران درباره جداسازی جشنواره ملی فیلم فجر و بخش بین الملل طی سه دوره قبل گفت: فلسفه جداسازی جشنواره ملی فیلم فجر و بین الملل توجه به جو هیجان سینمای داخلی که فضای قابل توجهی از جشنواره را به خود اختصاص می داد و بیشتر فیلم های داخلی مورد توجه قرار می گرفت این موجب می شد که بخش بین المللی در سالهای مختلف تحت الشعاع بخش داخلی قرار بگیرد در حالی که کارکردهای مختلف و متنوعی در جشنواره بین المللی داخلی وجود داشت که این کمرنگ شدن بخش خارجی عملا باعث می شد این بخش آن طور که باید و شاید دیده نشود و این استمرار باعث شد که جشنواره بین المللی از بخش ملی جدا شود و روندی هم که در طی دو یا سه سال ایجاد شده روند رو به توسعه بوده است.

وی افزود: عنوان کلمه فجر به معنای دهه فجر نیست و جشنواره فجر نسبتی است که به نظام جمهوری اسلامی دارد و این نسبت در سینمای ایران باقی است.

صالحی درباره دستورکار جشنواره جهانی فجر و تعامل با سینمای جهان و بخصوص درباره حضور دو نماینده از سینمای ایران در سینمای کن اظهار کرد: وزارت ارشاد هنوز موضع مشخصی در این باره نگرفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ارتباط سینمای ایران با سینمای جهان و تاثیر جشنواره فیلم فجر گفت:در این باره یک نگاه تعامل حداکثری و ارتباط با سینمای جهانی مورد نظر است و جشنواره جهانی با این نگاه حرکت می کند و با این رویکرد جهانی خود را ترسیم کردیم و حضور جهانی با همین نگاه ادامه پیدا می کند و نگاه این است که باید حضور حداکثری داشته باشیم و طبعا باید قواعدی در این میان رعایت شود که حائز اهمیت است.

وی درباره موضع وزارت ارشاد در مورد این دو فیلمساز ایرانی بخصوص جعفر پناهی گفت: مشخصا در این باره وزارت ارشاد موضع مشخصی را اتخاذ نکرده است.

صالحی درباره همکاری وزارت امور خارجه با جشنواره جهانی فجر، گفت: باید به سمت تعامل حداکثری حرکت کنیم و این تعامل به سمت قوی تری دنبال شود و جشنواره جهانی فجر می تواند فرصتی باشد که در این سه سال گذشته فضا و نگاهی که مورد نظر میان حوزه فرهنگ و امنیت است عمیق تر شده و سال به سال به مشترکات بیشتری رسیده ایم و هر چقدر به این تعامل نزدیک شویم به نفع هنر ایران است. امسال هم ارتباط ها و تعاملات نسبت به سال گذشته بهتر بوده است.

وزیر ارشاد درباره اینکه دستگاه های دولتی و سازمان های دیگر چطور می تواند در برگزاری جشنواره همکاری داشته باشند پاسخ داد: کل کشور باید احساس کند که سینمای ایران یک فرصت است برایش نه تنها در بخش فرهنگی بلکه در حیطه های مختلف مانند صنعت، کشاورزی و خدمات گردشگری و همه بخش هایی که در حوزه سازمان های دولتی و عمومی کشور هستند باید این احساس در آنها ایجاد شود که سینمای ایران یک فرصت ملی است.

وی افزود: اگر این فرصت ملی را استفاده حداکثری کنیم نه تنها به نفع هنر است بلکه به نفع ایران است و از این جهت وزارتخانه ها و سازمان های مختلف دولتی و عمومی کشور هر مقدار به سینما بخصوص سینمایی که دریچه ای به سمت خارج از کشور دارد نزدیک تر بشوند تنها به نفع فرهنگ و هنر نیست بلکه به نفع سازمان های مربوطه است.

کد خبر: 933910