حبس جایگزین6  ماه کار رایگان در شهرداری برای متهمان

 حکم شش ماه ارائه خدمات رایگان به شهرداری، به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی مهرانی رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ رشت صادر شد.

به گزارش ایسکانیوز از روابط عمومی دادگستری گیلان، حکم شش ماه ارائه خدمات رایگان به شهرداری، به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی مهرانی رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ رشت صادر شد.

مهرانی علت تشکیل این پرونده را تجمع ۱۱ نفر در ساختمانی نیمه کاره و مشاهده و دستگیری آنان در حال قماربازی عنوان کرد.

وی با اشاره به کشف آلات قمار و اقرار متهمان مبنی بر حضور در محل بزه و ارتکاب بزه انتسابی گفت: مستند به ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی هریک از متهمان به 6 ماه ارائه خدمات رایگان به شهرداری تحت نظر قاضی اجرای احکام مکلف شدند.

700

کد خبر: 960952