تورج اسدی

  • انتصاب سرپرست سرای نوآوری علوم دریایی

    انتصاب سرپرست سرای نوآوری علوم دریایی

    معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس گفت: مسئول راه‌اندازی و سرپرست سرای نوآوری علوم و فنون دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان این دانشگاه در حکمی از سوی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.