مدرسه مهارتی رباتیکِ واحد قزوین در 2 بخش راه اندازی می شود/ ایجاد رشته تکنولوژی  ورزش در واحد قزوین

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: فعلا برنامه ای برای راه اندازی مدرسه مهارتی ورزش نداریم اما بحث رشته های مرتبط با تربیت بدنی از جمله تکنولوژی ورزش را در دستور کار قرار داده ایم و امیدواریم با راه اندازی این رشته ها دانشجویان خوبی در رشته ورزش جذب کنیم. 

مرتضی موسی خانی در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره راه اندازی مدرسه مهارتی رباتیک گفت: مراحل اولیه راه اندازی مدرسه مهارتی رباتیک را انجام داده ایم و در دو بخش دانش آموزان و دانشجویان این مدرسه مهارتی ایجاد خواهد شد. در بخش دانش آموزان نیاز به فضای فیزیکی در حاشیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین نیاز داریم.

وی افزود: برنامه ریزی کرده ایم مدرسه ای درخور سطح نام دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی کنیم تا برخلاف برخی از موسسات آموزشی که آموزش های سطح پایینی ارائه می دهند، مهارت دانش آموزان را در بخش رباتیک ارتقاء دهیم. بحث راه اندازی مدرسه مهارتی برای دانش آموزان در دستور کار قرارداده شده است و به صورت جدی به دنبال رسیدن به هدفمان هستیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین تصریح کرد: در مدرسه مهارتی رباتیک برنامه های ورکشاپ ها را طراحی کردیم تا دانشجویان برای توسعه مرکز فناوری و نوآوری و ارتقاء سطحی علمی در فاز دوم شرکت کنند. استقرار در مکان های فزیکی و در اختیار داشتن تجهیزات مورد نیاز مدرسه مهارتی را راه اندازی خواهیم کرد.

موسی خانی ادامه داد: فعلا برنامه ای برای راه اندازی مدرسه مهارتی ورزش نداریم اما بحث رشته های مرتبط با تربیت بدنی از جمله تکنولوژی ورزش را در دستور کار قرار داده ایم و امیدواریم با راه اندازی این رشته ها دانشجویان خوبی در رشته ورزش جذب کنیم.

وی تاکید کرد: امکانت خوبی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی فراهم شده است و هنوز برنامه ای نداشتیم و به زودی برای توسعه ورزش مدارس مهارتی راه اندازی خواهند شد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1006998