توسعه فناوری‌  های نوین حوزه علوم شناختی  در دستور کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از اهداف این ستاد در سال جاری را توسعه فناوری‌ و ابزارهای نوین این حوزه دانست که ایجاد زیست بوم مناسب برای گسترش فعالیت های بخش خصوصی و توسعه اقتصاد دانش بنیان رسیدن به آن را محقق می کند.

به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز، مجید نیلی احمدآبادی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تمرکز فعالیت ستاد را استوار بر 4 هدف دانست و بیان کرد: پایش و ارتقای قابلیت های شناختی آحاد جامعه، توسعه کاربست علوم و فناوری های شناختی، حمایت از پژوهش های شناختی و توسعه فناوری‌ها و ابزارهای نوین این اهداف است.

وی ادامه داد: بنابراین ستاد برای تحقق این اهداف سیاست هایی را دنبال می کند که ایجاد زیست بوم مناسب برای گسترش فعالیت بخش خصوصی و توسعه اقتصاد دانش بنیان با حمایت از بازیگران آن در سطح ملی و فعال سازی بیشتر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را شامل می شود.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین عنوان کرد: برای گسترش نقش آفرینی مراکز علمی لازم است که دانشگاه ها، سیاست ها و راهبردهای مناسبی را برای توسعه فعالیت های میان رشته ای به کار بندند و همچنین برای ایجاد زیست بوم های مناسب برای گسترش فعالیت های اقتصادی و دانش بنیان،لازم است وزارتخانه های ذیربط هم راستا و همگام با هم عمل کنند.

کد خبر: 1008890