گزارش عملکرد فصلی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اعلام شد/ هدایت فعالیت های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به سمت اولویت‌های کشور

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: تحول در درآمدزایی غیر شهریه ای، ایجاد پویایی در ارتباط با صنعت و جامعه و ارتقاء کیفی تمام ظرفیت های حوزه پژوهش دانشگاه اهداف اصلی پژوهشگاه است.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بابک نگاهداری رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی و مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی با تبریک فرارسیدن ماه مهر، گزارشی از اقدامات انجام شده در تابستان 98 در پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی ارائه داد.

وی با بیان اینکه در گام دوم تعالی دانشگاه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی توجه ویژه ای به بحث فناوری و نوآوری دارد، گفت: چنین رویکردی مستلزم نگاه ویژه ای به مراکز رشد است. در همین راستا در مدت سرپرستی حدود سه ماهه در معاونت تحقیقات و فناوری با همراهی همکاران سعی شد با تصویب "دستورالعمل راه اندازی و اداره مراکز رشد واحدهای فناور و کارآفرین"، "دستورالعمل ساماندهی رویدادها"، "شیوه نامه ارزیابی مراکز رشد" و "شیوه‌نامه فعالیت‌های اقتصاد و سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان" گامی هر چند کوچک در این راه برداشته شود.

نگاهداری با اشاره به تغییرات ساختاری دانشگاه، گفت: بر این اساس مقرر شد اقدامات انجام شده در خصوص مجموعه های فناور و نوآور دانشگاه اعم از صندوق پژوهش و فناوری و راه اندازی و سرمایه گذاری مراکز رشد، پردیس های پارک علم و فناوری در قالب سراهای نوآوری جمع بندی و به معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه تحویل داده شود.

وی ضمن آرزوی توفیق برای دهقانی فیروز آبادی در معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه، خاطر نشان کرد: معتقدم وی به نحوی شایسته در مسیر تحقق اهداف و سیاستهای کلان دانشگاه گام برخواهند داشت.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه حرکت ظرفیت های عظیم دانشگاه نه تنها منشا خیر و برکت برای دانشگاه، همکاران و دانشجویان خواهد شد، بلکه می تواند باعث ایجاد تحول در گستره کشوری شود، اظهار داشت: به لطف خدا، دانشگاه از نیروی انسانی جوان، متعهد و متدین بهره می برد که با توجه به زیرساختهای دانشگاه در صورتی که ریل گذاری درستی انجام شود این تحول عظیم را شاهد خواهیم بود.

تحول در درآمدزایی غیر شهریه ای و شکوفایی اقتصادی دانشگاه

نگاهداری افزود: از این رو ما به دنبال تحقق این تحول در سه جنبه اصلی هستیم؛ جنبه اول درآمدزایی غیر شهریه ای و شکوفایی اقتصادی دانشگاه با بهره گیری از زیرساختهای بالقوه حوزه پژوهش دانشگاه از جمله آزمایشگاه ها، کارگاه ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، کتابخانه ها و ... ؛ جنبه دوم ایجاد پویایی در ارتباط با صنعت و جامعه و ساماندهی پروژه های پژوهشی دانشگاه به سمت پژوهش های مساله محور؛ جنبه سوم ارتقاء کیفی تمام ظرفیتهای حوزه پژوهش دانشگاه و پرهیز از کمی گرایی صرف.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این سه جنبه ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، به صورتی که فعال کردن آزمایشگاه ها، کارگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه و نیروهای متخصص این مراکز، از طرفی منجر به جذب صنایع برای تعریف پروژه های مشترک می شود و از سوی دیگر امکان تعریف و اجرای پروژه های کلان کشوری را فراهم می کند.

نگاهداری با تاکید بر اینکه برقراری ارتباط توام با اعتماد بین دانشگاه - صنعت و دانشگاه جامعه، خاستگاه تعریف پروژه های صنعتی و مسئله محور خواهد بود، گفت: این موضوع دانشجویان تحصیلات تکمیلی را در دوران تحصیل با چالش های حقیقی صنعت و جامعه آشنا خواهد کرد. آموزش درست و مبتنی بر نیازهای جامعه و صنعت، فاصله بین فارغ التحصیلی و ورود به بازار کار و درآمدزایی را برای دانش آموختگان دانشگاه کوتاه می کند.

وی خاطر نشان کرد: در پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی سعی شده با اولویت بالا توجه ویژه ای به برنامه ریزی و تهیه و تنظیم مقررات لازم برای اعمال جهت گیری های صحیح فرآیندهای مرتبط با اهداف، ماموریت‌ها و چشم انداز مشخص شده توسط هیات امنای دانشگاه و رئیس دانشگاه برای این حوزه شود. ضرورت و اولویت این امر، حجم کار مورد نیاز برای تحقق آن و مشکلات پیش آمده به دلیل جابجایی از سازمان مرکزی به ساختمان جدید در میدان فردوسی، فشار فزایندهای را بر همکاران در پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان وارد کرد. این همراهی و تحمل مشکلات گواهی بر مسئولیت پذیری، تعهد، صبوری، وفاداری و فداکاری این بزرگواران است که به نوبه خود از آنان بسیار سپاسگزارم.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به فرآیند تدوین آیین نامه ها، بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه ها و برنامه های پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه، گفت: مراحل به این صورت است که در ابتدا بررسی کارشناسی همه جانبه در حوزه های مرتبط انجام شده و بعد از برگزاری جلسات کارشناسی پیشنویس اولیه تدوین می شود. پیشنویس اولیه بعد از تایید اولیه و مطابقت با رویکردهای اصلی دانشگاه و پژوهشگاه، برای نظرخواهی در اختیار سایر حوزه های پژوهشگاه قرار می گیرد. بعد از نظرخواهی داخلی در کلیه حوزه‌های پژوهشگاه و اعمال نظرات، پیشنویس اولیه در شورای مدیران پژوهشگاه طرح و طی چند جلسه به صورت کامل و از جنبه های مختلف بررسی می شود.

وی ادامه داد: سپس برای کسب نظرات حوزه های خارج پژوهشگاه، پیش‌نویس تهیه شده برای نظرخواهی استان‌ها و حوزه‌های ستادی دانشگاه ارسال می شود. بعد از اتمام زمان نظرخواهی، تجمیع و اعمال نظرات دریافت شده از صاحب نظران استانها وحوزه های ستادی انجام می شود. پیش‌نویس تهیه شده پس از این مرحله مجددا در شورای مدیران پژوهشگاه مورد بررسی و تایید قرار گرفته و اصلاحات نهایی اعمال می شود. در آخرین گام، پیشنویس تهیه شده جهت طرح درشورای دانشگاه و هیات رئیسه دانشگاه ارسال شده و بعد از اخذ و اعمال اصلاحات، نسخه نهایی برای تایید ریاست دانشگاه و ابلاغ ارسال می شود.

روسای استانی اهتمام ویژه‌ای به اجرای دقیق آیین‌نامه اجرایی مراکز خدمات و شبکه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه داشته باشند

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با اشاره به مهمترین اقدامات صورت گرفته در پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: بهره برداری و درآمدزایی از شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه از اولویت‌های راهبردی دانشگاه است. به منظور افزایش حداکثری بهره وری از ظرفیت‌های عظیم ساختاری و تجهیزاتی دانشگاه، کاهش هزینه ها و ارایه خدمات پیشرفته آزمایشگاهی و تحقیقاتی به دانشجویان، استادان،پژوهشگران در سطح کشور "آیین‌نامه اجرایی مراکز خدمات و شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه" با تلاش و دقت نظر در پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی تدوین و توسط رئیس دانشگاه ابلاغ شد. با توجه به اهمیت موضوع امید است روسای استانی و واحدی اهتمام ویژه نسبت به اجرای صحیح، دقیق و به هنگام این آیین نامه داشته باشند.

نگاهداری ادامه داد: در این آیین نامه ارائه خدمات آزمایشگاه های تحقیقاتی به داخل و بیرون دانشگاه سازماندهی شده است. همانطور که در گزارش قبلی تاکید شده بود به منظور بهره مندی هر چه بیشتر اساتید، کارکنان و کارشناسان آزمایشگاه ها از سود حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی، مقرر شد تا ۴۰ درصد از سود حاصل از ارائه هر خدمت آزمایشگاهی به عضو هیأت علمی، کارکنان یا کارشناسانی که آن خدمت را ارائه داده اند، تعلق گیرد. در این آیین نامه سعی شده مسیر سهل و روانی برای ارتباط با صنعت و جامعه برای مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه ها مهیا شود و منافع اعضای هیأت علمی و کارکنان مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در آیین نامه مراکز تحقیقاتی، امکان گذراندن ساعات موظفی پژوهشی برای اعضای هیأت علمی واجد شرایط در مراکز تحقیقاتی مهیا شده است، گفت: به منظور تسهیل تعاملات اداری و مالی مراکز تحقیقاتی هر استان به مشابه آزمایشگاه‌ها، تحت هویت حقوقی با سازوکار اداری و مالی مستقل به نام مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی قرار گرفته اند. در این روزها هم میزبان کارشناسان معرفی شده از طرف استان ها هستیم تا بعد از رایزنی ها و نشست‌های مشترک، شروع به کار آنها را به عنوان اولین روسای مراکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان‌ها اعلام کنیم.

لزوم توسعه متوازن شبکه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی در سطح کشور

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به یکی دیگر از اقدامات این پژوهشگاه، گفت: با توجه به سیاستهای کلان دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر توسعه متوازن شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی در سطح کشور و همچنین با هدف هم افزایی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود، مدیریت بهینه تجهیزات و تامین نیاز واحدها و مراکز آموزشی از طریق جابجایی تجهیزات مازاد سایرواحدها، ضوابط و مقررات مربوط در غالب "آیین نامه جابجایی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی (طرح تعاون تجهیزات)" ابلاغ شد. در این آیین نامه تلاش بر چابکسازی و تسریع و تسهیل فرایندهای جابجایی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و اجرای طرح‌های مشارکتی ملی و استانی، بارعایت ضوابط و مقررات جاری دانشگاه بوده است، با این حال در راستای پیشبرد اهداف کلان دانشگاه در این حوزه در فرایندهای اجرایی برخی ازاختیارات کمیسیون معاملات دانشگاه به کمیته تجهیزات و مراکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان و وظایف ستادی به پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی تفویض شده است.

هدایت فعالیت های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به سمت اولویت‌های کشور

نگاهداری ادامه داد: با توجه به آیین‌نامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی (گروه‌های پژوهشی، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی) در دانشگاه‌ها و همچنین اصلاح ساختار دانشگاه آزاد اسلامی در سطح سازمان مرکزی و سپردن مسئولیت امور مربوط به صدور مجوز فعالیت، نظارت و راهبری کلیه گروه‌های پژوهشی، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی به پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، "شیوه نامه واحدهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی" تدوین و ابلاغ شد. هدایت فعالیت های پژوهشی به سمت اولویت های کشور، انجام طرح‌های پژوهشی کلان و میان رشته‌ای جهت رفع نیازهای کشور، ساماندهی واحدهای پژوهشی در زمینه‌های تخصصی و مأموریت‌گرا، تشویق اعضای هیات علمی به مشارکت و همکاری در واحدهای پژوهشی و درآمدزایی از طریق پژوهشهای کاربردی رویکردهای ارائه شده در این شیوه نامه هستند.

توسعه رویکرد حل مسئله در قالب برنامه‌های علمی در دستور کار دانشگاه آزاد قرار گرفته است

وی خاطر نشان کرد: با توجه به راهبرد کلان دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر کنشگری فعالانه در مواجهه با مسائل ملی پیچیده و تبدیل دانشگاه به یک سازمان یکپارچه حل مسئله و پاسخگو به نیازهای واقعی جامعه در سطح ملی، توسعه رویکرد حل مسئله در قالب برنامه های علمی در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است. لذا، نظام پایش آزاد (پژوهش اثربخش یکپارچه شبکه ای دانشگاه آزاد اسلامی) با هدف رفع نواقص مربوط به نظام پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه و قرار دادن این ظرفیت عظیم در خدمت حل مسائل ملی کشور تدوین شده و "دستورالعمل اجرایی نظام پایش آزاد" در این رابطه ابلاغ شده و راهبری و تکمیل آن به پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه سپرده شده است.

نگاهداری افزود: در نظام پایش آزاد با هدف مدیریت و راهبری اثربخش، یکپارچه و شبکهای پژوهشهای تحصیلات تکمیلی در واحدهای دانشگاهی، شکست و تبدیل چالشها و مسائل ملی کشور به مسائل دانشگاهی و قرار دادن آنها به عنوان زمینه های پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری اقدام شده است.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه آزمایشگاهها و واحدهای پژوهشی دانشگاه زیرساخت های اساسی در امر پژوهش و فناوری هستند، گفت: به منظورساماندهی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت های زیرساخت های یادشده و مدیریت یکپارچه آنها آیین نامه اجرایی مراکز خدمات و شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی تدوین و ابلاغ شد و استانها موظف شدند نسبت به تاسیس چنین مرکزی اقدام کنند. از آنجا که هرسازمان تحقیقاتی باید بهبود پیوسته در عملکرد خود را مد نظر قرار دهد، به این منظور لازم است، سیستم ارزیابی عملکرد مناسبی جهت ردیابی موقعیت دقیق و اخذ بازخورد برای شناخت کاستی ها، داشته باشد.

وی افزود: ارزیابی عملکرد، درکنار امکان بهبود مستمر یک سازمان، مبنای ایجاد نظام رتبه بندی عملکردی نیزاست. با توجه به این مطلب، "شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی مراکزخدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی" به منظور بهبودمستمر عملکرد مراکز خدمات و شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی و اجزای زیر مجموعه آن (آزمایشگاهها و واحدهای پژوهشی) و دستیابی کامل به اهداف تاسیس این مراکز، تعریف و تدوین شد و در مرحله طرح در هیات رییسه دانشگاه است و بزودی ابلاغ خواهد شد.

توسعه کمی و کیفی دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی در حوزه آزمایشگاهی و کارگاهی

نگاهداری با تاکید بر اینکه توسعه کمی و کیفی دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی در حوزه آزمایشگاهی و کارگاهی از اولویت های راهبردی مورد تاکید شورای دانشگاه در شیراز بود، اظهار داشت: "دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت آزمایشگاهی و کارگاهی" به همت پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی تهیه و تدوین شد و به منظورکسب نقطه نظرات صاحب نظران دانشگاه ارسال شده است. در جلسه اخیر هیات رییسه دانشگاه نیز مسئولیت برگزاری دوره های یاد شده بر عهده مراکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی قرار گرفت.

نگاهداری در ادامه افزود: سازمان‌های بسیار بزرگ و گسترده حتما باید رویکرد سامانه محوری و صف سپاری را در مدیریت عرصه های مختلف خود حاکم کنند. سازمان بزرگی مانند دانشگاه آزاد اسلامی نیز به دلیل دارا بودن مخاطبان بسیارگسترده در پهنه جغرافیایی کشور، به منظور ارائه خدمات کارآمد و رضایت‌بخش به تمام اعضای سازمان نیاز به سامانه سپاری و صف سپاری دارد. به این منظور سامانه های مورد نیاز امور پژوهشی دانشگاه در پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی با برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی لازم شناسایی و نهایی شده اند و برای راه اندازی آن ها منتظر تصمیم و اقدام همکاران حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه هستیم.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه الگوی اداره آزمایشگاه‌ها باید با رویکرد مشارکت حداکثری اساتید وکارشناسان خبره دانشگاه آزاد اسلامی در مدیریت و درآمد حاصله تغییر پیداکند، گفت: در خصوص سیر تحول این الگو، از اردیبهشت ماه 1394 سامانه آزمایشگاههای همکار آزاد (ساها) به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. این سامانه شبکه‌ای متشکل از بیش از 10،000 آزمایشگاه و کارگاه، بیش از140،000 دستگاه و در حدود 2،900 کارشناس است. بر اساس بازخوردهای گرفته شده از ذینفعان سامانه و آسیب شناسی انجام شده در این حوزه تصمیم به راه اندازی سامانه های متشکل از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی پیشرفته دانشگاه که قابلیت ورود به بازارهای هدف را داشته، گرفته شد و راه‌اندازی سامانه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی آزاد (ساتا) در دستور کار پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی دانشگاه قرار گرفت.

وی ادامه داد: از سوی دیگر خلاء یک مدیریت متمرکز در سطح استان‌ها برای سیاستگذاری، راهبری و نظارت بر امور شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی محسوس بود و در همین راستا تاسیس مراکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی به تصویب رسید. به عنوان حلقه دیگری از این زنجیر، تدوین "برنامه بازاریابی شبکه های آزمایشگاهی وکارگاهی" در دستور کار قرار گرفت و پیش نویس آن برای کسب نظرات استان‌ها و حوزه‌های ستادی دانشگاه ارسال شد.

تمرکز بر درآمدزایی و بازاریابی فعال برای ظرفیت‌های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی با مشارکت اساتید و کارشناسان

نگاهداری با تاکید بر اینکه الگوی مدیریتی واحدهای دانشگاهی باید به گونه‌ای باشد که منافع و سود دانشگاه و استادان و کارشناسان خبره از ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی توأمان در نظر گرفته شود، گفت: تمرکز بر درآمدزایی و بازاریابی فعال برای ظرفیت‌های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه با مشارکت استادان و کارشناسان، اخذ تأییدیه همکار استاندارد برای آزمایشگاه‌ها، انجام خدمات تخصصی خاص متناسب با ظرفیت‌های آزمایشگاه ها از مهم‌ترین رویکردهای دوره جدید شبکه آزمایشگاهی دانشگاه است. همچنین نشست مشترکی با شبکه آزمایشگاهی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد که اعلام آمادگی برای اعزام متخصص و انجام مشاوره های رایگان برای اخذ مجوز همکار استاندارد شد.

وی خاطرنشان کرد: تدوین برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با هدف ارتقاء نظام پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای رویکردهای توسعه ای متعالی و تحول‌گرایانه رئیس دانشگاه و در هماهنگی با اهداف و سیاست‌های کلان دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و تدوین شد. برنامه های تهیه شده برای نظرخواهی استانی ارسال شده اند و در مرحله نهایی سازی و تعیین سهم کمی هر یک از استان‌ها متناسب با ظرفیتشان در تحقق اهداف دانشگاه است. در نهایت از این برنامه برشهای زمانی سالانه و برشهای مکانی استانی با تقسیم سهم در تحقق اهداف و تقسیم کار استانی تهیه و به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: به دلیل ضرورت انجام پژوهش های مشترک بین المللی جهت کسب رتبه های بهتر دانشگاه در عرصه های جهانی، تاکید بر اهمیت دیپلماسی علم و فناوری در اسناد بالادستی کشور و توجه به دیپلماسی علم و فناوری در رویکرد نوین مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی، به همت همکاران با تجربه و پرتلاش در پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه، "برنامه راهبردی- عملیاتی دیپلماسی علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی" تدوین و برای نظرخواهی استانها و معاونت های ستادی ارسال شد. همچنین در جلسه مشترک با معاون بین الملل دانشگاه نسخه نهایی تهیه شده و به زودی جهت تصویب به هیات رییسه دانشگاه ارسال می شود.

نگاهداری افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی دانشگاه و در راستای مساله محور کردن تمام امور پژوهشی دانشگاه "بخشنامه ماموریت مطالعاتی در دانشگاهها، مراکز علمی، جامعه و صنعت" دانشگاه آزاد اسلامی بروزرسانی و برای نظرخواهی استانها و معاونت‌های ستادی ارسال شد. در آیین‌نامه جدید عبارت "ماموریت مطالعاتی" جایگزین "فرصت مطالعاتی" شده تا اعزام اساتید به مراکز خارجی و صنایع داخلی بر اساس اولویت‌ها و نیازهای دانشگاه و کشور به ویژه در چارچوب چالش‌های برنامه انجام شود.

وی با بیان اینکه در راستای بهره‌گیری از ذخایر علمی دانش آموختگان داخلی و برجسته ایرانی خارج از کشور و انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی، "برنامه همکاری و حمایت دانشگاه آزاد اسلامی از پژوهشگران، کارآفرینان و نخبگان در دو بخش داخلی و خارجی (ایرانیان خارج از کشور) تدوین و برای نظرخواهی استانی و حوزه‌های ستادی ارسال شده است، گفت: این برنامه توسط پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه و معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه اجرا می شود تا در قالب حمایت از انجام پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسادکتری، ماموریت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، کمک به راه‌اندازی کسب و کارهای فناورانه، اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان و برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی، به ارتباط مؤثر مراکز علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه کمک کند.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت نقش آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی در گام دوم انقلاب و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور از یک سو و حرکت در مرزهای دانش از سوی دیگر انتظار می رود مراکز تحقیقاتی دانشگاه به عنوان پیشروان این عرصه ایفای نقش کنند. در این راستا طی فراخوانی در اواخر خردادماه عناوین پروژه های کلان هر یک از استانها استعلام شد تا بتوانیم در پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی نسبت به تصویب تامین مالی آنها اقدام کنیم. تاکنون 150 طرح دریافت شده است و طرح هایی که با هماهنگی مراکز تحقیقاتی استانها و با محوریت اساتید سرآمد تهیه شده باشند و بخشی از منابع خود را از بیرون دانشگاه جذب کرده باشند در اولویت تصویب هستند. حمایت از این پروژه‌ها از طریق صندوق حمایت از پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی (ASF) انجام می شود.

نگاهداری با بیان اینکه تعاملات فعال و هم افزای دانشگاه ها با محیط پیرامون به طور عام و صنعت به طور خاص، یکی از مبانی توسعه دانشگاه‌ها و مطالبات جامعه از این نهاد سرنوشت ساز است، گفت: کم توجهی به محیط و تحولات آن می تواند دانشگاه را به صورت فیزیکی و ماهیتی، از صحنه جامعه و نقش آفرینی برای پیشرفت، محو سازد.

ایجاد کانون‌های دانشگاه، صنعت و جامعه در دستور کار پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین رسالت‌های دانشگاه، ارتباط مستمر، موثر و مناسب با صنعت و جامعه در راستای پیشبرد اهداف علمی، پژوهشی و فناوری و حل مسائل صنعت و جامعه است. در راستای انجام این رسالت و تحقق این اهداف، ایجاد کانون های دانشگاه، صنعت و جامعه در دستور کار پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی قرار گرفته و بر مبنای آن "آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت کانون‌های دانشگاه، صنعت و جامعه" و همچنین "آیین نامه طرح‌های پژوهشی (داخلی، مشترک و برون دانشگاهی)" تدوین و برای نظرخواهی به استان‌ها و معاونت‌های ستادی ارسال شده اند.

توسعه و رشد جایگاه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی دربین جوامع علمی

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: کتابخانه‌ها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به ظرفیت‌های موجود از نظر منابع کتابخانه‌ای، نیروی انسانی و فضا به عنوان مهمترین پایگاه گسترش علم و همچنین ارائه خدمات شایسته به کاربران محسوب می‌شوند. بازار‌سازی و درآمد‌‌زایی در کتابخانه‌های دانشگاهی فرآیندی است که به آنها در دستیابی به اهدافشان به منظور بر‌آورده ساختن نیازهای مراجعان، نیل به خود‌کفایی مالی و جذب هر چه بیشتر کاربران در دنیای رقابتی امروز یاری می‌رساند. بنابراین به منظور ایجاد ساختار جامع و یکسان برای همکاری بین‌کتابخانه‌ای و توسعه و رشد جایگاه کتابخانه‌های دانشگاه در بین جوامع علمی و همچنین ارتباط با جامعه دانشگاهی و غیر‌‌دانشگاهی شبکه سازی کتابخانه های دانشگاه در دستور کار پژوهشگاه قرار گرفته و "دستورالعمل اجرایی و درآمدزایی کتابخانه‌‌های دانشگاه آزاد اسلامی" تدوین و نظرخواهی شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.

نگاهداری ادامه داد: همچنین با توجه به سیاست ها و رویکردهای جدید دانشگاه "شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمی"، "حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی" و "شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه مقالات علمی" بروزرسانی و برای نظرخواهی ارسال شد و در حال حاضر در مرحله طرح در هیات رییسه دانشگاه هستند و پس از تایید ابلاغ خواهند شد. از جمله رویکردهای جدید در این شیوه نامه ها می‌توان به موارد نظام افزایش تشویق پلکانی جایزه مقالات، اختصاص گرنت ویژه به اساتید برجسته و سرآمد دانشگاه، توسعه هدفمند و ارتقای جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و ایجاد انگیزه برای حرکت در مسیر تولیدات ارزشمند علمی و مسأله‌محور اشاره کرد. همچنین در راستای تقویت مجلات دانشگاه آزاد اسلامی، 387 مجله دانشگاه برای چاپ مقالات مستخرج از رساله های دکتری ساماندهی شده اند.

مأموریت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان جذب، توانمندسازی، حمایت و هدایت افراد مستعد است

وی با بیان اینکه یکی دیگر از ظرفیت‌های عظیم دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با 293 دفتر فعال در واحدهای دانشگاهی و 102 دفتر فعال در آموزشکده‌ها و مدارس سما است، گفت: ماموریت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان جذب، توانمندسازی، حمایت و هدایت افراد مستعد و ایجاد فضای رقابتی سازمان یافته در راستای تقویت و توسعه پژوهش و نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه راه حل‌های نوآورانه به نیازهای ملی و محلی است. خوشبختانه در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نیروهای جوان و پرانرژی حضور دارند که با همت و پویایی خود اقداماتی را در راستای ماموریت‌های تعریف شده باشگاه به نحو احسنت به ثمر رسانده اند.

نگاهداری با اشاره به اقدامات باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، گفت: با توجه به ماموریت‌های جدید باشگاه و محول کردن فعالیت های انجمن‌های علمی به باشگاه و همچنین اهمیت ویژه به دانش‌آموزان به عنوان سرمایه‌های انسانی کشور، "ساختار سازمانی جدید باشگاه" متشکل از سه معاونت دانشجویی، دانش‌آموزی و پشتیبانی و زیرساخت در 64 ‌امین جلسه هیات امناء باشگاه به تصویب رسید.

وی افزود: به منظور ایجاد شور و نشاط و تقویت خلاقیت در دانشجویان و دانش‌آموزان یکی از مهمترین تغییرات صورت گرفته در دوره جدید تغییر از رویکرد حمایت محوری به فعالیت‌محوری است، در این راستا مسئولیت برگزاری مسابقات دانشگاه آزاد اسلامی به باشگاه محول شده است. به همین منظور "دستورالعمل مسابقات، رویدادها، جشنواره‌ها و المپیادهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی" در 64 امین جلسه هیات امناء باشگاه به تصویب رسید و توسط رئیس دانشگاه ابلاغ شد.

نگاهداری با بیان اینکه برنامه ریزی برگزاری مسابقات ایده تا عمل با محوریت هر استان متولی یک مسابقه انجام شد، اظهار داشت: جداول پیشنهادی مسابقات ملی ایده تا عمل باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان بر اساس طرح پایش استان‌ها و با نظرسنجی از استان‌های تهیه و ابلاغ شد. همچنین آیین‌نامه تاسیس و فعالیت تیم‌های پایه، تخصصی و حرفه‌ای" جهت شرکت در مسابقات استانی، ملی و بین المللی در 64 امین جلسه هیات امناء باشگاه به تصویب رسید و توسط رئیس دانشگاه ابلاغ شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به محول کردن فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی و مسئولیت برگزاری مسابقات دانشگاه آزاد اسلامی به باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، "بخشنامه حق سرپرستی روسای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در واحدهای دانشگاهی" تصویب و ابلاغ شد. در این بخشنامه حق مدیریت روسای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در واحدهای دانشگاهی، متناسب باکیفیت و کمیت فعالیت ها و تلاش هر یک از روسای مذکور به تشخیص رئیس باشگاه و مبتنی بر شاخص های آیین نامه ارزیابی روسای باشگاه در محدوده حداقل حق مدیریت مدیر گروه درواحدهای سطح سه تا حداکثر حق مدیریت مدیر گروه در واحدهای سطح یک تعیین و جهت تخصیص و پرداخت از محل جاری اعتبارات دانشگاهی پرداخت می شود. پست سازمانی روسای باشگاه واحدها به عنوان پست سازمانی اعضای هیأت علمی به عنوان پست اجرایی منظور می شود و ساعت تدریس و سایر امتیازات مرتبط آنان مانند مدیران گروه و روسای دانشکده اعمال شود و از اضافه‌ کار مصوب12 ساعت در هفته بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: آیین نامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دفاتر باشگاه" به منظور تعیین میزان تحقق اهداف و برنامه‌های باشگاه، شناسایی واحد‌های باشگاهی برتر و تشویق باشگاه‌های برتر به منظور ایجاد انگیزه، تدوین و ارائه گزارش از عملکرد باشگاه واحدها در واحدهای دانشگاهی در 64 امین جلسه هیات امناء باشگاه به تصویب رسید.

نگاهداری خاطر نشان کرد: بر اساس ماموریت‌های پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی و باشگاه پزوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه در خصوص مدیریت و هدایت منابع، زیرساخت ها و نظام پژوهش در دانشگاه، اقدام به برنامه ریزی برنامه تحولی جدیدی در حوزه پژوهش دانشگاه با عنوان "نشست های راهبری پژوهشی منطقه ای" شده است. رویکرد این نشست ها تمرکز بر توسعه زیرساخت های امورپژوهشی، درآمدزایی از مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی استان ها و توسعه ارتباط موثر با صنایع است.

وی با اشاره به مهمترین اهداف نشست های راهبری پژوهشی منطقه ای، گفت: بازدید، نظارت و ارزیابی پیشرفت برنامه ها و فعالیت های پژوهشی استان‌ها با حضور میدانی در منطقه، بررسی و همفکری با همکاران در واحدهای مختلف به منظور شناسایی و رفع موانع پیشروی حرکت علمی و پژوهشی هر استان و استفاده از ظرفیت پژوهشگاه برای تقویت ارتباط دانشگاه با صنایع و سازمان های محلی و منطقه ای از جمله این اهداف است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشرفت سازمانی راهی به جز مجاهدت، همدلی و همراهی تمام کارکنان یک مجموعه با تکیه بر تعامل سازنده ندارد. هدف بلند پایه هر نظام آموزشی ایفای نقش در توسعه کشور و آماده سازی دانشجویان و دانش پژوهان برای ورود به جامعه و صنعت است. در حوزه پژوهش، بکارگیری درست و برنامه ریزی شده تجهیزات و زیرساخت ها، برقراری ارتباط سالم و موثر با صنعت و جامعه و هدایت امور پژوهشی به سمت نیازهای کشور ابزارهای تحقق این هدف هستند. امید است همکاران پرتلاش در دانشگاه آزاد اسلامی با نقش آفرینی اجتماعی خود در اعتلای علم و فناوری میهن اسلامی سهم خود را در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب ایفا نمایند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1028760