تحویل گرفتن یک کشتی طوفان‌زده و شکسته‌شده

طهرانچی کشتی دانشگاه آزاد اسلامی را در بین این هیاهو و امواج مرمت نمود و سر و سامان داد و به مسافران اطمینان خاطر می‌داد و تعلیم و تربیتشان می‌کند.

به گزارش ایسکانیوز، در پی فراخوان دکتر محمدمهدی طهرانچی برای نقد مدیریت یکساله او بر بزرگترین دانشگاه کشور، باشگاه خبرنگاران دانشجویی نقدهای رسیده را به صورت سلسله‌وار منتشر می‌کند.

دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسمی که به مناسبت روز دانشجو برگزار شد، با اشاره به اینکه باید زبان و کلام دانشجو را شنید، گفته بود که «از دانشجویان درخواست دارم در نشریات خود عملکرد یک ساله من و دانشگاه آزاد را مورد نقد و بررسی قرار دهند. از دانشجویان می‌خواهم در نشریات خود، ویژه‌نامه‌هایی در نقد عملکرد من منتشر کنند و شخصا از نقدهای برتر دانشجویان تقدیر خواهم کرد.»

در همین راستا، باشگاه خبرنگاران دانشجویی اعلام آمادگی می‌کند تا نقد و نظرهای دانشجویان را از طریق آدرس الکترونیکی naghdeazaduni@gmail.com دریافت کرده و به نام نویسندگان آن روی خروجی خود منتشر کند. پر واضح است که محتوای این نقدها مورد تایید ایسکانیوز نیست.

***

حمید خوبان: کشتی توفان‌زده و شکسته‌شده ولی قوی‌پیکر و بزرگ و با ابهت و با باری از نظرات متفاوت جناح‌های پر جنجال و با مسافران علمی و نخبه دانشگاه آزاد اسلامی را نه در ساحل بلکه سر گردان در میان امواج اقیانوس آرام و اطلس و در منطقه مثلث برمودا تحویل دکتر طهرانچی دادند.

طهرانچی نیز این کشتی را در بین این هیاهو و امواج مرمت نمود و سر و سامان داد و به مسافران اطمینان خاطر می‌داد و تعلیم و تربیتشان می‌کند و در صدد خارج نمودن از مثلث برمودا می‌باشد، که نیروهای جاذبه و ارواح نامرئی با تخریب‌های خود همچون سدی در مقابل این کشتی قرار دارند.

ولی همچنان طهرانچی با سعی و تلاش و پشتکار و با دست‌های خود به طرف آسمان کشتی را به طرف ساحل آرام و سر سبز هدایت می‌کند؛ که خروج کشتی از مثلث حتمی است و افتخار آفرینی این ناخدا محرز…

کد خبر: 1058249