پنجمین  کتابگردی عیدانه : دور زدن در خیابان یک طرفه

شما هم کتاب مورد علاقه خود را معرفی کنید

پنجمین قسمت کتابگردی در نوروز۹۹ با حسام آبنوس،با معرفی کتاب دور زدن در خیابان یک طرفه به قلم محمد رضا مرزوقی که در آن از قاچاق دارو و تجارت با جان انسان ها می گوید و نشان می دهد که فساد چقدر تا بن دندان ما نفوذ کرده است.

کد خبر: 1064515