بازدید منتخبین مجلس از گروه جهادی تولید الکل

در حال و هوای کرونایی این روز ها گروه های جهادی به یاری مسئولین و مردم شتافتند و اقدام به تولید مواد ضدعفونی کننده و الکل کردند . تعدادی از منتخبین مردم در مجلس نیز از این گروه ها بازدید کردند.

کد خبر: 1065321