ایسکانیوز: عربستان سعودی قرارداد ساخت یک مرکز آموزش های اسلامی به نام ̎ملک فهد̎ را در کابل با یک شرکت عربستان سعودی امضا کرد.
«عبدالرحمان الغاصب» سفیر عربستان سعودی در کابل گفت: این مرکز بزرگترین مرکز آموزش های اسلامی در سطح منطقه خواهد بود که به مساحت ۱۱۹ هزار متر مربع در تپه «مرنجان» کابل ساخته می شود.
این مرکز یک دانشگاه بزرگ دارد و امکانات ساخت یک مسجدی با گنجایش ۱۵ هزار نمازگذار، خوابگاهی با کنجایش ۵هزار نفر، بیمارستان، ورزشگاه، سالن بزرگ کنفرانس در نظر گرفته شده است.
دولت افغانستان همواره از مراکز دینی که در پاکستان فعال است انتقاد کرده و می گوید که این مراکز از سوی گروه های تندرو اداره می شود.
گفته می شود که هزاران دانشجوی افغان در حال حاضر در این مراکز در حال آموزش هستند و این نگرانی وجود دارد که انها با ذهنیت بسته و با عملکرد تندروانه وارد کشور شوند.
بحث ساخت مرکز اموزش های اسلامی از سال های قبل میان افغانستان و عربستان سعودی در جریان بوده است.
مقامات افغانستان و عربستان سعودی هدف از ایجاد مرکز ملک فهد را تدریس اسلام معتدل خواندند.
«عبدالرحمان الغاصب» می گوید که در این مرکز افرادی آموزش خواهند دید که مخالف هراس افگنی و تندروی باشند.
به گزارش خبرگزاری بخدی، در همین حال، «محمد یوسف نیازی» سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان گفت: قرار است این مرکز تا دو سال و نیم دیگر به بهره برداری سپرده شود.
پیشتر، این موضوع مطرح شده بود که داشته های دینی که در حال حاضر در مساجد و مراکز دینی افغانستان تدریس می شود، کهنه است و سال هاست که این دروس از مراکز اموزشی دیگر کشورهای اسلامی جمع اوری شده است.

 
کد خبر: 148021