تهران-ایسکانیوز: اعضای شورای شهر تهران دو فوریت نامگذاری معبری به نام حسین قندی را به تصویب رساندند.
در جلسه علنی امروز نامه ای از سوی روزنامه نگاران به هیات رییسه شورا داده شد که در آن درخواست شده بود معبری که در شأن حسین قندی استاد روزنامه نگاری باشد به نام او نامگذاری شود. این نامه که به امضای بیش از ۷۰۰ نفر روزنامه نگاران رسیده بود در جلسه امروز شورا بررسی و با قید دو فوریت به تصویب رسید و پیش بینی شد کمیته نامگذاری شورا معبر مناسبی را برای نامگذاری انتخاب کند.
در این جلسه مجتبی شاکری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه نامگذاری‌ها در شهر با هویت آن رابطه دارند به مهر گفت: ما توسط نامگذاری‌ها می‌توانیم هویت سازی کنیم و باید در نامگذاری‌های خود ابعاد مختلف جامعه ایرانی اسلامی را مدنظر قرار دهیم و به گونه ای نامگذاری‌ها انجام شود که تبدیل به قطعه ای از پازل زندگی شهروندان شود.
او با اشاره به درخواست خبرنگاران مبنی بر نامگذاری معبری به نام استاد قندی گفت: هر چه زودتر جانمایی این معبر در دستور کار قرار می‌گیرد.
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه روزنامه نگاران عملا حرمت روز معلم را نگاه داشته و برای نامگذاری معبری به نام استاد حسین قندی نامه ای به شورا نوشته اند گفت: پیشنهاد می کنم مکان مناسبی که در شأن این استاد روزنامه نگاری که در حوزه تیتر صاحب نظر بوده و به نام آقای تیتر نامیده می شدند جانمایی شود.
کد خبر: 257887