کشف میلیاردی داروهای غیرمجاز و تقلبی در شیراز / عطاری‌ها و باشگاه‌های بدنسازی زیر ذره بین

زارعی از کشف میلیاردی داروهای غیرمجاز قاچاق و تقلبی در شیراز خبرداد و گفت: در پی بازرسی از عطاری‌ها و باشگاه‌های بدنسازی در دوماه گذشته انواع داروهای چاقی و لاغری، مسکن‌ها و مخدرها و آرایشی بهداشتی کشف و توقیف شده‌است.

به گزارش ایسکانیوز وبه نقل از میزان زارعی با اشاره به کشف میلیاردی داروهای غیرمجاز از عطاری‌ها و باشگاه‌های بدنسازی گفت: در دوماه گذشته بیش ازیک هزار و 442 مورد بازدید از عطاری‌ها و باشگاه‌های بدنسازی در خیابان انوری صورت گرفته است.

او افزود: به دنبال برگزاری جلسات با کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان فارس متوجه فروش بسیاری از داروهای غیرمجاز و حاوی مواد مخدر در عطاری‌ها و باشگاه‌‌های بدنسازی شدیم.اغلب این داروها از کشور چین با قیمت‌های گزاف خریداری و وارد کشورمان شده است.

معاون دادستان شیراز اضافه کرد: مجوز بازرسی از عطاری‌ها و باشگاه‌های بدنسازی و اماکن عرضه کننده داروهای قاچاق صادر شده است که در مدت دوماه اقلام گسترده ای از داروهای قاچاق کشف شد.

او گفت: در برخی از پرونده‌ها تذکرات لازم داده شده‌است همچنین برای دیگر پرونده‌هایی که حجم اعمال ارتکابی جرمشان زیاد بود پرونده کیفری تشکیل و در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است.

زارعی درباره مجازات مجرمان نیز گفت : اعمال ارتکابی این افراد دخالت در امور درمانی غیرمجاز است که طبق ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ومواد خوراکی و اشامیدنی قابل پیگیری است . جنبه دیگر آن به این معنا است که این داروهای غیرمجاز خارجی هستند و طبق ماده 27 قانون قاچاق کالا و ارز این اعمال جرم است و مجازات های سنگینی دارد.

معاون دادستان شیراز ادامه داد:همچنین هر نوع مکمل و ملزومات و تجهیزات پزشکی کالاهای ممنوعه تلقی شده است که به موجب ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز مستوجب مجازات جریمه نقدی و حتی در بعضی مواقع حبس خواهد بود.

زارعی گفت: بعضی از این اقلام حاوی مواد مخدر هستند که به موجب اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قابل تعقیب و مجازاتند ، دراین راستا با تشکیل پرونده کیفری برخوردهای قضایی با مجرمان صورت خواهد گرفت.

105105

کد خبر: 563395