غرفه عرضه نشریات دانشجویی در دانشگاه تهران طراحی می شود

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: درحال طراحی غرفه های عرضه نشریات دانشجویی در این دانشگاه هستیم طراحی این فضاها تا پایان امسال نهایی و تصویب می شود.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از مهر، مجید سرسنگی، درخصوص طولانی شدن زمان طراحی غرفه های عرضه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران گفت: طراحی این غرفه ها باید متناسب با معماری دانشگاه تهران باشد و تاکنون طراحی های ارائه شده در این راستا نبوده است.

او گفت: برنامه داریم تا پایان ترم جاری غرفه های عرضه نشریات دانشجویی را در این دانشگاه ایجاد کنیم که بر این اساس تا پایان امسال طراحی این دکه ها به پایان می رسد.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: درحال حاضر بیش از ۳۸۰ نشریه دانشجویی در این دانشگاه منتشر می شود که تمامی این نشریات در غرفه های مخصوص ارائه نشریات دانشگاه عرضه خواهند شد.

20104

کد خبر: 588628