سازوکار دولت برای پرداخت مطالبات فرهنگیان مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار دولت برای پرداخت مطالبات فرهنگیان به ویژه بازنشستگان را مشخص کردند.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بخش درآمدی بند الحاقی 1 تبصره 9 لایحه بودجه سال 95 کل کشور را تصویب کردند.
بر اساس بخش درآمدی بند الحاقی تبصره 9 لایحه بودجه سال 95 کل کشور، صددرصد(100%) وجوه اداره‌ شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1394 به صندوق های رفاه و دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجوئی تلقی می‌شود.
همچنین نمایندگان در بخش درآمدی بند الحاقی 2 تبصره 9 لایحه بودجه سال 95 کل کشور مصوب کردند که به منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به‌ویژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سوده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون را کسر و در ردیف شماره 130424 جدول شماره 5 این قانون منظور کند.

102/602

کد خبر: 623664