آقاجانی:طرح مسائل مالی حوزه سلامت در رسانه ها منجر نگاه نامطلوب به حوزه درمان خواهد شد

معاون درمان وزارت بهداشت، معتقد است که اخلاق حرفه ای در حوزه سلامت گاهی فراتر از قانون ضامن سلامت مردم و ارائه خدمات با کیفیت است.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از مهر، دکتر محمد آقاجانی در همایش مسائل حقوقی و فنی در اداره بیمارستان ها که در مرکز همایش های رازی برگزار شد، گفت: برگزاری این همایش با محوریت مسائل حقوقی و فنی مسبوق به سابقه نیست.

او با عنوان این مطلب که طرح مسائل صنفی و افراط و تفریط در آن موجب نگرانی و عدم اعتماد مردم به دست اندرکاران حوزه سلامت خواهد شد، افزود: طرح مسائل مالی حوزه سلامت در رسانه ها منجر یک نگاه نامطلوب به حوزه درمان خواهد شد.

آقاجانی ادامه داد: پزشکان، پرستاران و قاطبه کادر درمان با ایثار و تلاش به هموطنان خدمت می نمایند و منافع مالی هیچگاه اولویت نبوده است.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه اخلاق حرفه ای پزشکی ضامن سلامت مردم است و در کنار مسائل تعرفه باید به آن توجه کرد، گفت: تصویب و ابلاغ تعرفه های پزشکی سیر چند ماهه داشته و محدودیت منابع بیمه های پایه در آن لحاظ شده که البته منطبق با قیمت تمام شده نیست.

آقاجانی گفت: امید است در سال های آینده حرکت به سمت قیمت تمام شده در خدمات پزشکی شتاب بیشتری داشته باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با عنوان این مطلب که در تنظیم صورت حساب بیمارستان ها باید رعایت انصاف برای بیمار و بیمارستان به عمل آید، افزود: مسئولین فنی باید نقش پر رنگی در بیمارستان ها و مراکز درمانی داشته باشند و نظارت بر فرایند ارائه خدمات درمانی باید سرلوحه وظایف آنها باشد.

آقاجانی تاکید کرد: طرح اعتباربخشی با ابلاغ سنجه های جدید انجام خواهد شد و ایمنی بیمار نقش مهم و محوری در آن دارد.

20106

کد خبر: 650370