نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه اقتصاد محلی و درون زا

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در نشست هم اندیشی با شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه اقتصاد محلی و درون زا را مهم ارزیابی کرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسکانیوز از شهرکرد، نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه با اعضای شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد به منظور تعیین برند شرکت های مستقر، متناسب با ساختار آکادمیک دانشگاه آزاد اسلامی در واحد شهرکرد برگزار شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد ضمن تأکید بر ضرورت برند سازی محصولات شرکت های دانش بنیان، بر نقش این شرکت ها در توسعه اقتصاد محلی و افزایش سطح کارآیی نیروهای کار تأکید کرد.

دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی گفت: «باتوجه به برگزاری نمایشگاه های مختلف دستاوردهای پژوهشی شرکت های دانش بنیان در کشور ضمن با ارزش دانستن فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و فرصت های خوبی که با حضور شرکت های دانش بنیان و فناور این مرکز در شهرکرد به وجود آمده است؛ حضور در نمایشگاه های ملی و بین المللی را فرصتی مناسب در جهت افزایش همکاری و تولید سفارش توسط بخش خصوصی عنوان کرد و از نمایندگان شرکت ها خواست با تمام توان در نمایشگاه های مذکور شرکت کنند.»

وی اظهار کرد: «شرکت انعکاس، لبن وان، اکسیر گل، گز رژیمی، اوین رایحه از جمله شرکت های فعال مستقر در مرکز رشد و شرکت های زاگرس نیرو و آتیه پژوه از جمله شرکت های متقاضی استقرار در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد هستند.»

در این نشست مدیر مرکز رشد واحد شهرکرد، نمایندگان شرکت های فعال و مستقر و شرکت های متقاضی استقرار، راه کارهای در آمد زایی بهتر و جذب نیروی کار را مطرح کردند.

کد خبر: 656753