دوره آموزشی  اهمیت گزارش عوارض و خطاهای دارویی

دوره  آموزشی " اهمیت گزارش عوارض و خطاهای دارویی"به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز طبی کودکان این دانشگاه برگزار شد.َ

به گزارش ایسکانیوز، در جلسه آموزشی که با حضور دستیاران جدیدالورود مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 10 مهر ماه 95 برگزار شد دکتر کارگر مسئول واحد تحقیق و توسعه و مشاور معاون غذا و دارو در تدوین فارماکوپه در خصوص اهمیت گزارش عوارض و خطاهای دارویی و روند آن به ایراد سخنرانی پرداخت.

او با تاکید بر این جمله که " هیچ وقت فرض نکنید که گزارش عارضه دارویی را فرد دیگری خواهد فرستاد" بر مسئولیت شخصی این امر تاکید کرد.

دکترکارگر هم چنین در مورد باورهای مهم نادرستی که باعث کاهش گزارشات می شود توضیح داده و تاکید داشت که گزارش دهی وقتی باید انجام شود که ازوقوع آن مطمئن باشیم. او هم چنین به تعریف خطاهای دارویی پرداخته در مورد اقداماتی که درباره خطاهای دارویی، فرمولاری بیمارستان، پروتکل ها و فرم های تجویز داروها و نحوه تکمیل فرم های گزارش دهی آنلاین سایت معاونت غذا و دارو و سازمان غذا و دارو صحبت کرد.
در جلسه فوق دکتر حاجی محمودی معاون غذا و دارو و دکتر محمد پور معاون درمان مرکز طبی کودکان نیز حضور داشتند.

105/106

کد خبر: 682846