شروط منع و انصراف از تحصیل طلاب اعلام شد

شرایط منع و انصراف از تحصیل طلاب در آیین نامه جدید آموزشی مدارس حوزه های علمیه برادران پایه های اول تا دهم اعلام شد.

به گزارش ایسکانیوز، آیین نامه جدید آموزشی مدارس حوزه های علمیه برادران پایه های اول تا دهم شامل ۱۰ فصل متشکل از کلیات، اختبار و تثبیت پذیرش، نظام آموزشی، انتخاب درس، کلاس و حضور و غیاب، امتحانات، مرخصی، میهمان، انتقالی، منع و انصراف از تحصیل و تکمیل سطوح تحصیلی است.

در فصل نهم این آیین نامه موضوع منع و انصراف از تحصیل تشریح شده است که در ذیل مهم ترین موضوعات این فصل اشاره شده است.

شروط منع تحصیل طلاب

ترک تحصیل بیش از یک ماه، بدون اطلاع قبلی و بدون عذر موجه، عدم قبولی در هیچ یک از درس های انتخابی در دو نیمسال متوالی یا سه نیمسال غیرمتوالی و غیبت غیرموجه در همه امتحان های دروس انتخابی دو نیمسال موجب می شود تا طلبه از ادامه تحصیل منع شود.

همچنین حذف همه درس های یک نیمسال به دلیل غیبت، عدم رشد تحصیلی در مدت مجاز مذکور در ماده ۲۲ و تحصیل همزمان و بدون مجوز نیز موجب می شود تا طلبه از ادامه تحصیل منع شود.

چنانچه طلبه ای منع از تحصیل شود، ادامه تحصیل وی منوط به بررسی وضعیت آموزشی وی در مراجع ذی صلاح و بر طبق ضوابط است.

شرایط انصراف از تحصیل طلاب

طلبه ای که بخواهد از تحصیل انصراف دهد، باید درخواست کتبی خود را به شورای مدرسه ارائه دهد و پس از تایید آن شورا و مدیریت استان، انصراف وی قطعی خواهد شد.

طلبه می تواند حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد.

مدت عدم حضور در جلسات درس، طبق ضوابط غیبت لحاظ می شود و مرجع تصمیم گیری برای حذف درس یا ادامه تحصیل، شورای آموزش مدرسه است.

201

منبع: مهر

کد خبر: 705705