کتاب فیلتراسیون غشایی باترجمه مهدی ارجمند و  هادی رحیم زاده منتشر شد

کتاب "فیلتراسون غشایی: نوشته گِرگ فولی با همکاری سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده است.

به گزارش ایسکانیوز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با چاپ کتاب‌های تخصصی در حوزه‌های علمی و پژوهشی تلاش می‌کند سهم خود را در تولید علم افزایش دهد.

کتاب فیلتراسون غشایی باترجمه مهدی ارجمند و هادی رحیم زاده اعضاء هیات علمی واحد تهران جنوب ترجمه کرده‌اند. حل مسائل و مشکلات فرآیندی در فیلتراسیون غشایی مایعات، ازجمله اهداف اصلی این کتاب می‌باشد و به همین دلیل این کتاب بیش‌تر از آنکه کتابی در مورد علم غشا باشد به‌عنوان یک کتاب مهندسی شیمی مطرح است.

فرآیندهای فیلتراسیون غشایی سیستم‌های مایع شامل فیلتراسیون انتهابسته، میکروفیلتراسیون جریان متقاطع ،اولترافیلتراسیون، دیافیلتراسیون ،نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس تحلیل و طراحی شده است. همچنین ، علاوه بر ارائه جنبه های نظری ،مدل سازی و ارائه مثال های کاربردی و عددی، در حل مسائل از نرم افزار متلب (MATLAB) استفاده و جنبه های کاربردی این نرم افزار در حل مسائل فیلتراسیون غشایی مطرح شده است.

در مقدمه مترجمین آمده است در کتاب حاضر به تحلیل و طراحی فرآیند های فیلتراسیون غشایی سیستم های مایع شامل فیلتراسیون انتها بسته، میکروفیلتراسیون جریان متقاطع، اولترافیلتراسیون، دیافیلتراسیون، نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس پرداخت شده است.

شایان ذکر است؛ این کتاب برای تدریس در مقاطع تحصیلات تکمیلی گرایش های مختلف مهندس شیمی و بیوتکنولوژی به ویژه در ارائه دروسی همانند " بازیافت و جداسازی بیولوژیکی" ، "فرآیند های غشایی"، " جداسازی چند جزئی"، مدل سازی و شبیه سازی در مهندسی شیمی" و " طراحی تجهیزات فرآیندی" مناسب است.

205/200

کد خبر: 717694