دکتر طه هاشمی :تلاش کردیم ابعاد ناشناخته خواجوی کرمانی  بررسی شود

جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش بزرگداشت خواجوی کرمانی ظهرامروز در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر حمید میرزاده رئیس شورای سیاستگذاری ، سید طه هاشمی دبیر عالی و جانشین رئیس شورای سیاستگذاری، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دکتر بابک آل طاها دبیر اجرایی همایش ، دکتر اصغر دادبه رئیس شورای علمی و دکتر وحید قنبری دبیر علمی این همایش و چند تن اساتید دیگر برگزار شد. 

در ابتدای این مراسم دکترطه هاشمی با نام بردن از اساتید شورای علمی اظهار کرد: خوشبختانه در دانشگاه آزاد از اساتید بزرگ و صاحب نامی بهره میبریم. در همایش حافظ که استاد ماحوزی ریاست شورای علمی را برعهده داشتند؛ کنگره بی نظیری در دانشگاه برگزار شد و در این همایش که دکتر دادبه به عنوان یک خواجو شناس ریاست شورای علمی را برعهده دارند نیز قرار است اتفاق خوبی بیافتد.
وی ادامه داد: پس از مطالعاتی که به صورت گسترده تا سال 95 انجام دادیم ابعاد مختلف خواجوی کرمانی را بررسی کردیم. در این بررسی ها توجه به این انجام شد که کارهای علمی را در رابطه با خواجوی کرمانی به گونه ای مطالعه قرار دهیم که ابعاد ناشناخته آن بررسی شود.
هاشمی با اشاره به ضعف در پایان نامه در خواجوشناسی اظهار کرد: متاسفانه در حوزه پایان نامه های دانشجویی که بسیار هم تاثیرگذار هستند دررابطه با خواجوی کرمانی دچار فقر هستیم.از 88 تحقیقاتی در رابطه با خواجوی کرمانی صورت گرفته تنها 76 مورد پایان نامه است و همچنین آثاری که تا به حال از خواجو منتشر شده نیازمند یک بررسی و نگاه انتقادی و تصحیح علمی است.
او ادامه داد: سعی کردیم که همانطور کنگره حافظ چهره متفاوتی داشت در کنگره خواجو نیز ابعادی مختلفی را بررسی کنند که این ابعاد می تواند غیرعلمی نیز باشد. در زمینه هنر از استاد سراج دعوت کردیم دو تصنیف و آواز خواجوی کرمانی با صدای ایشان داشته باشیم. در سال 70 که کنگره خواجوی کرمانی در کرمان برگزار شد کار بی نظیری بود و چهره های ماندگاری در آنجا حضور داشتند که ما تلاش کردیم آنها برای این همایش نیز دعوت کنیم.
معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با شورای علمی این همایش افزود: برای شورای علمی از خواجو شناسان معتبر کشور دعوت کردیم و تلاش داریم بر ابعادی بپردازیم که تاکنون به آن پرداخته نشده است. با شهر کتاب صحبت کنیم که گفتارهای از خواجو را تا دی ماه سال آینده داشته باشیم.
او در پایان سخنان خود گفت: هفدهم دی ماه به عنوان روز خواجو در تقویم تصویب شد و ما اولین جلسه شورای سیاستگذاری حماسه خواجوی کرمانی را به جهت تعطیلی روز جمعه امروز برگزار کردیم.
500500

کد خبر: 719900