معاون جدید اداری و مالی واحد صوفیان منصوب شد

در جلسه ای که با حضور اعضای هیات رئیسه و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان برگزار شد، دکتر بهمن عبدی گلزار به عنوان معاون جدید اداری مالی واحد صوفیان معرفی شد.

به گزارش ایسکانیوز، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان در این جلسه برای دکتر بهمن عبدی گلزار آرزوی موفقیت کرد و گفت: « با شناختی که از ایشان در طول سالهای قبل دارم وی فردی متخصص و اخلاق مدار، دقیق، قانونمند، و آشنا به کار بوده که انتظار می رود در طول دوران مسئولیت خود، با تعامل سازنده با سایر همکاران عزیز در واحد صوفیان موجب افزایش بیش از پیش نظم اداری و افزایش توان مالی دانشگاه شده و شاهد پیشرفت واحد باشیم.»

دکتر جعفر رحمانی کهنموئی در ادامه ضمن ابراز مراتب سپاس از اعتماد رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی افزود: « آرامش و صمیمیت و همکاری و همدلی ایجاد شده در بین همکاران واحد صوفیان بسیار قابل تحسین است که با ورود همکار جدید به واحد شاهد رشد صعودی واحد در شاخصهای دانشگاهی خواهیم شد.»

بهمن عبدی گلزار عضو هیأت علمی واحد اسکو در گروه حسابداری و دانشجوی دوره دکترای تخصصی حسابداری و دارای هفت مقاله علمی و تخصصی است واز سوابق اجرائی وی معاونت اداری و مالی واحد اسکو و مسئول جذب هیئت علمی و مسئول دفتر طرح و برنامه واحد خامنه و عضو انجمن حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره ایران و دارای سابقه همکاری با سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بمدت پنج سال را می توان نام برد.

200

کد خبر: 721944