ایزدبخش رئیس جدید دانشکده های فنی ، مهندسی و کشاورزی واحد گرمسار شد/ حکم رئیس دانشکده دامپزشکی یکسال دیگر تمدید شد

 در احکام جداگانه ای از سوی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، علیرضا ایزدبخش به عنوان رئیس جدید دانشکده های فنی، مهندسی و کشاورزی واحد گرمسار و جلیل پورحاجی به مدت یکسال دیگر به سمت رئیس دانشکده دامپزشکی منصوب شدند.

به گزارش ایسکانیوز، در حکمی از سوی طاهره میرساردو، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، علیرضا ایزدبخش به عنوان رئیس جدید دانشکده های فنی و مهندسی و کشاورزی و جلیل پورحاجی به مدت یکسال دیگر به سمت رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار منصوب شدند.

میرساردو در حکم علیرضا ایزدبخش آورده است:

با توجه به تجربه و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به مدت یکسال به عنوان رئیس جدید دانشکده های فنی و مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری، امانت داری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشید.

براساس این گزارش طاهره میرساردو در حکم جلیل پورحاجی نیز آورده است:

با توجه به تجربه و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به مدت یکسال دیگر به عنوان رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری، امانت داری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشید.

205/200

کد خبر: 722687