دکتر نیازآذری: دانشگاه آزاداسلامی در بخش فرهنگی در بین دانشگاههای کشور پیشرو است‎

کیومرث نیازآذری رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان مازندران در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی و دانشجویی که به میزبانی واحد قائم شهر در حال برگزاری است گفت: دانشگاه آزاداسلامی در بخش فرهنگی دربین دانشگاههای کشور پیشرو و ممتاز است.

به گزارش ایسکانیوز، نیاز آذری گفت: کار فرهنگی فقط نصب و به نمایش گذاشتن پوستر،کتاب و نشریات نیست بلکه اقدامات عملی است که دانشگاه آزاداسلامی توانست چند نمونه از آن را به نمایش بگذارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران تدریس وصیت نامه امام (ره) و دفاع مقدس که نسل سوم وچهارم انقلاب از آن خبری نداشتن و در کنار آن برپایی این چنین نمایشگاها را اقدامات عملی دانست که دانشگاه آزاد اسلامی انجام داده است.

وی با بازدید از این نمایشگاه بیان کرد: این نمایشگاه نشان می دهد که واحد های مختلف استان توانستند خیلی موفق عمل کنند و از واحدها خواست تا باشناسایی اشکالات درصدد رفع آن در جهت بهبود برآیند و در نمایشگاههای بعدی اصلاحات را نشان دهند.

نیازآذری برپایی این نمایشگاهها را یک ابتکار علمی و اقدام خوبی دانست و عنوان کرد واحد ها باید با تمام توان در این نمایشگاهها حضور فعال داشته باشند و آنچه را که انجام می دهند ارائه دهند .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در خصوص اختصاص بودجه فرهنگی به واحد ها گفت: بودجه فرهنگی دقیقاً درراستای کارهای فرهنگی هزینه می شود که این بودجه در واحدها زیاد است و هر واحدی که کارفرهنگی انجام دهد هرمقدار بودجه فرهنگی که نیاز داشته باشد در اختیارش قرار خواهیم داد.

نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی و دانشجویی با حضور واحدهای دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران در سایت مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر برگزارشد.

200

کد خبر: 723772