لزوم ارتقای نقش ۲۳ درصدی کاریابی‌ها در کشور

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار کاریابی های کشور گفت: اکنون کاریابی ها نقش و نفوذ ۲۳ درصدی را در کشور ایفا می کنند در صورتیکه در کشورهای توسعه یافته این نقش تا مرز بیش از ۷۰ درصد هم می رسد.

به گزارش ایسکانیوز؛ اکبرنیا روز چهارشنبه در کارگاه توانمندسازی کاریابی‌های استان کرمان اظهار کرد: کاریابی‌ها سه وظیفه خیلی مهم برعهده دارند، نخستین وظیفه در حوزه صنفی خود است یعنی باید وظایف صنفی خود را به نحو احسن انجام دهند.

وی افزود: هرچقدر که ارتباط و اطلاعات صنف قوی‌تر باشد میزان نقش کاریابی بیشتر خواهد شد و هرچقدر که در حوزه کاریابی خود محصور شوند نقش به حداقل می‌رسد، به طور مثال در حوزه کاریابی‌های غیرمجاز می توان با تشکیل یک کمیته شناسایی، درگیر کردن اداره کار شهرستان و معرفی به مراکز قضایی کمک کنند تا با کسانی که به صورت غیرمجاز به صنف شما ورود می‌کنند، برخورد شود.

اکبرنیا بیان کرد: وظیفه دوم ارتباط با وزارتخانه و اداره کل است، سومین وظیفه نیز این است که بدانیم وزاتخانه و ادارات کل چه ارتباطی می توانند با کاریابی‌ها داشته باشند؟ در این زمینه باید یک حمایت جانبی از کاریابی‌ها صورت گیرد.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار کاریابی‌های کشور گفت: گردش مالی کاریابی‌ها در جهان سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار است، از این رو نقش کاریابی‌ها در کشور ما باید روز به روز قوی‌تر شود، اکنون کاریابی‌ها نقش و نفوذ ۲۳ درصدی را در کشور ایفا می‌کنند در صورتیکه در کشورهای توسعه یافته این نقش تا مرز بیش از ۷۰ درصد هم می رسد.

وی افزود: کار مشاوره حقوقی و روانشناسی در کاریابی‌ها دارای اهمیت است و باید با اصل توانمندی در ارتباط باشد، ضمن اینکه بخشنامه صادر کردیم که قرار نیست مدیران کاریابی‌ها صبح تا شب در دفاتر حضور داشته باشند بلکه از طریق مدیران داخلی به برقراری ارتباط بپردازند.

اکبرنیا گفت: اکنون فضای مجازی بهترین کمک برای کاریابی‌ها و همان کاریابی الکترونیکی است، بنابراین باید پتانسیل‌های خود را آشکار کنید.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار کاریابی‌های کشور سپس ادامه داد: در حال حاضر بحث واگذاری امور غیرحاکمتی بیمه بیکاری مطرح است که به کاریابی‌ها واگذار شود و به صورت پایلوت این امر در سه استان پیاده‌سازی شده و در سال جدید در تمامی استان‌ها دنبال می شود.

منبع: ایسنا

دریافت کننده: نازنین میرزایی/ انتشاردهنده:حسین نقاشی

402

کد خبر: 733408