کسب رتبه اول ایران در رشد مقالات/علاوه بر تولید کمی بحث ارتقای کیفی مد نظر قرار گیرد

نشست خبری وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش ایسکانیوز، دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه رشد علمی یکی از مهمترین مباحث کشور است اظهار داشت : مقالات ثبت شده کشور در سال 2013 حدود 1142مقاله، در سال 2014 حدود 34174،در سال 2015حدود 37900و در سال 2016 به حدود 43292رسید. این اعداد و ارقام نشان دهنده این موضوع است که ما هر سال نسبت به سال گذشته افزایش داشته ایم به طوری که در بین سال های 2015 و2016 رشدی 14/5درصدی را تجربه کردیم.

وی ادامه داد: رشد مقالات ما رتبه اول در دنیا را دارد. در واقع در بین کشورهایی که تولید 85 درصدی علم و مقالات جهان را دارند کشور ما توانسته است مقام نخست را به دست آورد. بر اساس آمار ارائه شده در تولید مقالات در میان 25کشور برتر دنیا ایران رتبه اول، روسیه رتبه دوم و بعد از آن چین با رشد 4درصدی رتبه سوم را دارد.

احمدی یادآور شد : در پایگاه علمی IsI در سال 2013 رتبه ماجایگاه 21 ام را داشت و خوشبختانه امروز این رتبه به رقم 17رسیده است. بعلاوه سهم ما در تولید تعداد مقالات در سال 2013 به 1/34درصد، در سال 2014 به1/36،در سال 2015به 1/49و در سال 2016به رقم 1/79 رسید.

در این خصوص نیز مشاهده می کنیم که سهم تولید مقالات ما در سال های اخیر افزایش چشم گیری داشته است.


وی افزود : شعار دولت و ما بر این است که علاوه بر تولید کمیت بحث ارتقای کیفیت را نیز داشته باشیم به همین منظور سهم ما در تولید کیفی مقالات در سال 2012حدود 6درصد و امروز به عدد 2/2درصد رسیده ایم.


یعنی حدود 4برابر رشد داشته ایم. در واقع جهت گیری ما در تولید علم و حضور در عرصه رقابت بین المللی چشم گیر بوده و وضعیت قابل قبولی را دارد.

خبرنگار: ناهید سمیعی/انتشار: آخوندی

200

کد خبر: 746139